Ried iwwert Digitaliséierung a gratis Wifi a Lëtzebuerg

Handsome man sitting at the table with laptop computer in coffee shop

Debatt iwwert d’Digitaliséierung vu Lëtzebuerg M. Marc Goergen(Piraten).-Merci, Här President. Mir Piraten freeën eis, dass dat wichtegt Thema vun der Digitalisatioun haut diskutéiert gëtt, well wuel bal jiddwereen a sengem… Continue reading Ried iwwert Digitaliséierung a gratis Wifi a Lëtzebuerg

Free Wifi fir Lëtzebuerg

Icons of a strong signal of wifi

An der Chamberssëtzung iwwert d’Digitaliséierung, hu mir eng Motioun fir ee Gratis Wifi zu Lëtzebuerg gefuerdert, ähnlech wéi en am Kader Wifi4EU geduecht war. Dës Motioun ass leider vun all de grousse… Continue reading Free Wifi fir Lëtzebuerg