ACCOUNT

Ried iwwert Digitaliséierung a gratis Wifi a Lëtzebuerg

Handsome man sitting at the table with laptop computer in coffee shop

Debatt iwwert d’Digitaliséierung vu Lëtzebuerg M. Marc Goergen(Piraten).-Merci, Här President. Mir Piraten freeën eis, dass dat wichtegt Thema vun der Digitalisatioun haut diskutéiert gëtt, well wuel bal jiddwereen a sengem Liewen vum Digitale betraff ass. Dat huet een och den Owend un de Message gemierkt, déi ronderëm gaange sinn, wéi op eemol Facebook, WhatsApp oder… Continue reading Ried iwwert Digitaliséierung a gratis Wifi a Lëtzebuerg

Free Wifi fir Lëtzebuerg

Icons of a strong signal of wifi

An der Chamberssëtzung iwwert d’Digitaliséierung, hu mir eng Motioun fir ee Gratis Wifi zu Lëtzebuerg gefuerdert, ähnlech wéi en am Kader Wifi4EU geduecht war. Dës Motioun ass leider vun all de grousse Parteien ofgeleent ginn.  

Free Wifi

Icons of a strong signal of wifi

Lors de la session de la Chambre sur la numérisation, nous avons déposé une motion pour un Wifi gratuit au Luxembourg, similaire à ce qui était prévu dans le cadre de Wifi4EU. La motion n’a pas trouvé de majorité dans la Chambre.