ACCOUNT

Informations sur les entreprises étrangères opérant dans le pays

Heiansdo kënnt et vir, datt eng friem Persoun bei engem un der Dier schellt oder een ee Flyer vun enger Firma an der Bréifkëscht fënnt, mat der Offer, Aarbechten um Haus fir een attraktive Präis duerchzeféieren. Verschidde potenziell Clientë sinn dann net ofgeneigt hiert Haus zu engem gudde Präis ze renovéieren an d’Firma z’engagéieren. Allerdéngs… Continue reading Informations sur les entreprises étrangères opérant dans le pays