Formatioune fir d’Chauffere vum Adapto?

A Handicap sign painted on a parking space

Wéi de Minister ugekënnegt huet, wäert am Kader vun der Aféierung vum gratis ëffentlechen Transport och den Adapto-Service gratis ginn, nodeems schonn dat lescht Joer verschiddenen Deputéierten aus der Oppositioun… Continue reading Formatioune fir d’Chauffere vum Adapto?