Projet Darwin

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Verdeedegung & Finanzen weiderzeleeden. Laut engem Artikel vum 18ten… Continue reading Projet Darwin

D’Patiente beschtméiglech informéieren

Doctor In Consultation With Female Patient

D’Gesetz vum 24. Juli 2014 reegelt souwuel d’Opklärung wéi och de Consentement vum Patient a schreift explizitt:“ll incombe à chaque professionnel de santé d’informer le patient dans un langage clair… Continue reading D’Patiente beschtméiglech informéieren

Präisnegociatioune mam Pharmacie-Secteur

A lot of colorful medication and pills from above on grey wooden background. Copy space. Top view, frame. Painkillers, tablets, generic pills, drugs.

D’Beneluxa initiative, zu där och Lëtzebuerg säit 2015 gehéiert, verfollegt ënnert anerem d’Zil, den Accès zu qualitativ héichwäertege Medikamenter an d’Folgenofschätzung vu medezineschen Innovatiounen ze verbesseren. Am Kontext vu Medikamenter,… Continue reading Präisnegociatioune mam Pharmacie-Secteur

Medezinesche Cannabis zu Lëtzebuerg

Mat der kommender Legaliséierung vum Cannabis soll vun der Produktioun bis zum Verkaf alles iwwert de Staat gereegelt ginn. Mer wëlle vun der Regierung wëssen, wéi hir Strategie hei ausgesäit… Continue reading Medezinesche Cannabis zu Lëtzebuerg