Dateschutz bei Stroummoossapparater

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Kommunikatioun & Medien & Energie weiderzeleeden. Op Basis vum… Continue reading Dateschutz bei Stroummoossapparater

Villerchersfrëndlech Wandkraaftrieder

De Biodiversitéitsverloscht mécht net viru Lëtzebuerg Halt, wéi een et op der rouder Lëscht vun de Brutvillecher, déi 2019 aktualiséiert gouf, erkenne kann. An engem gemeinsame Communiqué am Joer 2019… Continue reading Villerchersfrëndlech Wandkraaftrieder

Smarty – Wat geschitt, wann ee refuséiert e Smartmeter installéieren ze loossen?

Digital electric meters in a row measuring power use. Electricity consumption concept. 3d illustration

D’Gesetz vum 7. August 2012 an d’Gesetz vum 19. Juni 2015 iwwert d’Organisatioun vum marché de l’électricité leeë fest, dass d’Gestionnaire vun de Stroumreseaue bis Enn 2019 d’Stroumzieler a ganz… Continue reading Smarty – Wat geschitt, wann ee refuséiert e Smartmeter installéieren ze loossen?

E-Mobilitéit mat Stroum aus fossillen Energieträger?

electricity transmission closeup pylon with a blue sky

Wéi aus dem Etiquetage vun Enovos vun 2018 ervirgeet, huet den nationale Stroummix 2018 zu 10,4% aus Atomstroum an zu 34,0% aus fossiller Energie bestanen. D’Enovos selwer bitt hiren eegenen… Continue reading E-Mobilitéit mat Stroum aus fossillen Energieträger?

Masuttheizungen

Basement with red heating boiler in old house interior

Luuchtepottoen op der A1 an der A13 ginn demontéiert

highway traffic - motion blurred truck on a highway/motorway/speedway at dusk (color toned image)

Nodeems op der A6 Luuchtepottoe well virun enger geraumer Zäit ewech geholl goufen, gouf elo och op der A13 an der A1 mat dësen Aarbechten ugefaangen. An hirem Communiqué deelt… Continue reading Luuchtepottoen op der A1 an der A13 ginn demontéiert

CO2-Verbrauch vu lëtzebuergesche Schëffer?

The ship floating on the sea at sunset

D’lëtzebuergesch Schëffsflott beschränkt sech net eleng op d’Booter, déi op der Musel fueren, mee et gi Schëffer, déi ënnert lëtzebuergeschem Fändel an internationale Gewässer ënnerwee sinn. Mir wollte méi zu… Continue reading CO2-Verbrauch vu lëtzebuergesche Schëffer?

Soll Kerosin besteiert ginn oder net?

Landing airplane. Landscape with passenger airplane is flying in the blue sky with red, purple and orange clouds at sunset. Travel background. Passenger plane. Commercial aircraft. Private jet

Kritt d’Loftfaart an de nächste Joren eng Kerosinsteier? An den EU-Wahlen war d’Besteierung vum Kerosinverbrauch vu Fligeren ee grousst Thema. Mir wëllen vun der Regierung wëssen, wéi eng Positioun si an… Continue reading Soll Kerosin besteiert ginn oder net?

Elektroautoe brauchen E-Luetstatiounen. Wéi wäit ass Lëtzebuerg ?

D’Piraten hunn de Mobilitéits- an dem Energieministeren eng Fro zum Ausbau vun den Elektro-Luetstatioune gestallt. Am Folgende fannt dir den Text vun eiser Fro: D’Regierung huet am Koalitiounsofkommes d’Transitioun op… Continue reading Elektroautoe brauchen E-Luetstatiounen. Wéi wäit ass Lëtzebuerg ?

Primmen fir knaschtëg Batterien?

Fir Elektroautoen ze bauen, brauch ee leeschtungsstaark Batterien. Fir dës Batterien ze baue brauch ee seele Metaller wéi Lithium oder Kobalt. Dës Metaller ofzebauen ass awer bedenklech, wann ee weess,… Continue reading Primmen fir knaschtëg Batterien?