Ried iwwert Digitaliséierung a gratis Wifi a Lëtzebuerg

Handsome man sitting at the table with laptop computer in coffee shop

Debatt iwwert d’Digitaliséierung vu Lëtzebuerg M. Marc Goergen(Piraten).-Merci, Här President. Mir Piraten freeën eis, dass dat wichtegt Thema vun der Digitalisatioun haut diskutéiert gëtt, well wuel bal jiddwereen a sengem… Continue reading Ried iwwert Digitaliséierung a gratis Wifi a Lëtzebuerg

Open Source dans les administrations publiques

3D illustration of rubber stamp over paper background with the text information.

De notre question parlementaire du 12 mars 2019, nous avons appris qu’actuellement 99% des systèmes de l’État fonctionnent sous Windows. Nous avons proposé au gouvernement et à la Chambre des… Continue reading Open Source dans les administrations publiques