ACCOUNT

E Contournement fir d’Houschterdéckt?

Mir ass zougedroë ginn, datt d‘Leit, déi op dësem „Lieu-dit“ wunnen, bei staarkem Verkéier mol net mat hirem Auto iwwert d‘Strooss kommen. Den Zouwuess u Bevëlkerung suergt dofir, datt dës Situatioun sech nach verschäerfe wäert. Och fir d‘Foussgänger ass d‘Houschter-Déckt geféierlech. E Contournement kéint dësem Problem entgéint wierken.   QP Nummer 2150