ACCOUNT

Rekreative Cannabis: Wou ass de Projet drun?

Cannabis oil hemp oil with cannabis seeds and cannabis leaves at blue background. Top view with copy space.

Am Koalitiounsaccord vun 2018 heescht et: “Une législation portant sur le cannabis récréatif sera élaborée. Les objectifs principaux en seront de dépénaliser, voire de légaliser sous des conditions à définir, la production sur le territoire national de même que l’achat, la possession et la consommation de cannabis récréatif pour les besoins personnels des résidents majeurs,… Continue reading Rekreative Cannabis: Wou ass de Projet drun?

All Commerce an der selwechter Branche soll och selwecht behandelt ginn

Saving Trade Account Commerce Concept

All Commerce an der selwechter Branche soll och selwecht behandelt ginn, dofir hate mir Piraten de Projet am Gemengerot zum Vott gestallt, fir all Commerce an der Gemeng Péiteng ze hëllefen. Am Juli hat de Schäfferot (CSV/LSAP) zum Vott gestallt, fir zwou Firmen (LUX-MANES & MUNHOWEN) ënnert Äerm ze gräifen. Mir Pirate soen et wär net fair,… Continue reading All Commerce an der selwechter Branche soll och selwecht behandelt ginn