ACCOUNT

Aarbechtssituatioun zu Lëtzebuerg

Aus dem Rapport d’activités 2019 vun der ADEM, deen de 16ten September publizéiert gouf, geet ervir, dass nach ëmmer ze vill Léit hei am Land mat Aarbechtslosegkeet ze kämpfen hunn. Dëst trëfft virun allem déi vulnerabelst Bevëlkerungsschichten, ewéi Léit, déi als Demandeurs d’emploi handicapés oder à capactié de travail réduite ugemellt sinn, grad esou wei… Continue reading Aarbechtssituatioun zu Lëtzebuerg

Question concernant les indemnités de chômage pour les citoyens européens frontaliers

Dans le cadre de la visite de travail du 6 juillet 2020 des Commissaires européens au Marché intérieur et à l’Emploi et aux Droits sociaux, je vous prie de faire parvenir la question suivante à Monsieur le Commissaire à l’Emploi et aux Droits sociaux: Monsieur le Commissaire, en matière d’indemnisation du chômage, le droit européen… Continue reading Question concernant les indemnités de chômage pour les citoyens européens frontaliers

Aarbechtslos ginn wärend der COVID-19-Pandemie: wéi eng Reegele gëlle fir Aarbechter mat engem CDD/Interimskontrakt?

Job loss due to COVID-19 virus pandemic concept. Unrecognizable man holds sign "I lost my job because of coronavirus." Male sitting on stairs of building, former place of work in business center

Am Kader vun der COVID-19-Pandemie, huet d’Regierung d’Decisioun geholl, fir d’Entreprisen an dëse schwéieren Zäiten z’ënnerstëtzen. Eng vun dëse Mesuren ass de Chômage partiel. De Chômage partiel ka souwuel vun Employéë mat engem CDI, wéi och vun deene mat engem CDD ugefrot ginn.  Fir verschidde Leit, déi sech aktuell an engem CDD oder Interimskontrakt befannen… Continue reading Aarbechtslos ginn wärend der COVID-19-Pandemie: wéi eng Reegele gëlle fir Aarbechter mat engem CDD/Interimskontrakt?