Validation des acquis

An der Question parlementaire n°1291 vum 4. Oktober, wollt ech vun den Häre Minister fir Bildung, Aarbecht a Wirtschaft ënnert anerem gewuer ginn, wéi vill Ufroe fir eng Validation des acquis am Joer 2018 an 2019 gestallt goufen. Den Här Educatiounsminister huet mir dës Froe mat konkrete Statistike beäntwert an ass nach eng Kéier méi genee ob d’Fonctionnement vun der VAE-Prozedur agaangen. Aus de geliwwerten Äntwerten erginn sech fir mech awer nach eng Rei Inconnuen.D‘groussherzoglecht Reglement vum 15. Dezember 2017 reegelt d‘Accompagnementer vun de Kandidate fir d‘VAE. Och hei stellen sech nach eng Rei Froen, virun allem wann een déi deemoleg Avise vun der Chambre des Salariés an dem Staatsrot méi genee ënnert d‘Lupp hëlt.

(more…)

Kanner mat spezifesche Besoinen – Feelt et zu Lëtzebuerg u Schoulplazen a passende Strukturen?

Fir ze garantéieren, datt d’Kanner an d’Schoul kenne goen, egal wéi wäit hier Schoul vun hirem Doheem ewech ass, gëtt zu Lëtzebuerg vun ëffentlecher Säit aus e Mobilitéitsservice offréiert. Am Reegelschoulberäich ass et esou, datt de Staat just fir Schoulen um lëtzebuergeschen Territoire e Busservice ubitt. Well awer eng gewëssen Unzuel Read more…

Lëtzebuergesch Nationalitéit fir Schüler aus dem Schengelycée?

Wien zu Lëtzebuerg an d’Schoul gaangen ass, kann ënner gewëssen Ëmstänn d’lëtzebuergesch Nationalitéit ufroen. D’Gesetz iwwert d’lëtzebuergesch Nationalitéit stipuléiert nämlech am Artikel 27: “L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes Read more…

Konschtfërderung zu Lëtzebuerg

Kënschtler brauche Raim fir hir Kreativitéit

Den Haaptproblem, deem jonk Kënschtler zu Lëtzebuerg um Ufank vun hirer Karriär géigeniwwer stinn, sinn déi héich Immobiliëpräisser. En Atelier zousätzlech zu der enger Wunneng ze lounen, well ee fir ze schaffe Maschinnen a Material brauch, déi een net an enger Residence ënnerbrénge kann, ass onbezuelbar. An och schons eng Wunneng, déi grouss genuch ass, fir en Atelier dran anzeriichten, ass schwéier ze finanzéieren, wann een net d’Chance huet, aus enger finanziell bessergestalltener Famill ze kommen. D’Chance sech berufflech verwierklechen ze kennen, däerf awer net vun der sozialer Hierkonft ofhänken.

(more…)