ACCOUNT

Bottom-up quand on veut, Top-down quand on peut – Le Gouvernement se positionne

*Gastartikel vun de Piraten am Land (August 2020) En date du 6 août 2020, le Gouvernement vient d‘aviser notre proposition de loi prévoyant l‘institution d‘un dialogue citoyen permanent au Grand-Duché, déposée à la Chambre des Députés le 9 octobre 2019. La dite proposition correspond à une transposition en droit luxembourgeois du décret belge instituant un tel mécanisme… Continue reading Bottom-up quand on veut, Top-down quand on peut – Le Gouvernement se positionne

Méi direkt Demokratie woen – E Biergerrot fir Lëtzebuerg mat Leit wéi s Du an Ech

D‘Politik méi no un d Biergerinnen a Bierger bréngen an d’Leit endlech an der Politik matdiskutéieren loossen. Dat ass d’Zil vum Biergerrot. Per Lous ginn Leit aus der Bevëlkerung gezunn, déi dann iwwert e bestëmmt Thema Léisungen fir d‘Land ausschaffen. Dës Léisungen ginn dann dem Parlament virgeluecht. Um Samschdeg den 9. Mäerz war d’Piratepartei zu… Continue reading Méi direkt Demokratie woen – E Biergerrot fir Lëtzebuerg mat Leit wéi s Du an Ech

Gesetzesvirschlag zu engem Biergerrot

Group of architects and business people working together and brainstorming

D’Piraten hunn an der Chamber ee Gesetzesvirschlag (Proposition de Loi) agereecht fir eng e Biergerrot zu Lëtzebuerg anzeféieren. 1) EXPOSE DES MOTIFS En 2019, nous fêtons les 100 ans du suffrage universel au Grand-Duché. Avant 1919, le vote fut réservé aux hommes fortunés par le mode de scrutin du suffrage censitaire. A cette époque, les… Continue reading Gesetzesvirschlag zu engem Biergerrot

D’Pirate wëllen ee Biergerrot nom belsche Modell

D’Pirate setzen sech dofir an, dass DENG Stëmm zielt. D’Ostbelge weist wéi et geet: ee Biergerrot gëtt agefouert, d’representativ Demokratie gëtt moderniséiert. Dat ass Matbestëmmung am 21ten Joerhonnert! Mir si gespaant, wéi dëse Projet an der Ostbelge funktionéiere wäert. D’Pirate begréissen de Schrëtt zu méi Demokratie a mir setzen eis och zu Lëtzebuerg dofir an,… Continue reading D’Pirate wëllen ee Biergerrot nom belsche Modell