ACCOUNT

Ee Pfändungsschutzkonto fir Lëtzebuerg?

Hand holding a sack of money and white brick background

An der Bundesrepublik Däitschland gëtt et zanter dem 1. Juli 2010 e sougenannten “Pfändungsschutzkonto” (§850k ZPO), deen et Betraffenen erlaabt ee Minimalbetrag op hirem Bankkonto virun enger saisie-arrêt ze schütze fir esou weider um gesellschaftleche Liewe kennen deelzehuelen. Dës Norm ass onofhängeg vun enger eventueller Saisie oder Cessioun op engem Salaire, mee betrëfft direkt de… Continue reading Ee Pfändungsschutzkonto fir Lëtzebuerg?

Wat däerf ee Bankkonto kaschten?

Macro photo of credit or debit card with space for text

Am Kader vun den Diskussiounen iwwert Fraisen vu Bankkonten, hu mir dem Finanzminister eng Réi Froen iwwert d’Bankkonten zu Lëtzebuerg gestallt. Zanter dem Gesetz vum 13 Juni 2017 iwwert Bankkonten huet all Verbraucher a Verbraucherin, déi sech an der europäescher Unioun ophalen (och Persounen ouni Openthaltserlabnis), d’Recht op e Bankkont, onofhängeg vun hirer Bonitéit. Dëst… Continue reading Wat däerf ee Bankkonto kaschten?