Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif

All ASBL ass gesetzlech verflicht sech pro Joër beim RCS mat enger Réi Donée ze mëllen. D’Piraten wollten wëssen weivill ASBLen dëser Fuerderung nokommen. Am Folgende fannt der den Text… Continue reading Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif