Verlängerung vu käschtefräien Inscriptiounen am RBE – gouf d’Base légale ugepasst?

Businessmen are working of laptop on the desk .

Am Artikel 27 vum Gesetz vum 13. Januar 2019 iwwert de Register vun den effektive Beneficiaire steet Folgendes:“Les entités immatriculées disposent d’un délai de six mois après l’entrée en vigueur… Continue reading Verlängerung vu käschtefräien Inscriptiounen am RBE – gouf d’Base légale ugepasst?

Gesetzesvirschlag fir d’ASBL-Gesetz

Mir hunn am Dezember 2018 ee Gesetzesvirschlag agereecht, fir dass d’ASBLen hir Memberslëschten net méi am Luxembourg Business Register muss verëffentlechen. Falls d’Regierungsparteien dëst Gesetz unhuelen, sinn d’Memberslëschten an esou… Continue reading Gesetzesvirschlag fir d’ASBL-Gesetz

Gesetzesvirschlag iwwert d’Memberlëschten bei den ASBLen

Mir hunn den 18. Dezember 2018 eisen éischte Gesetzesvirschlag an der Chamber agereecht. Mir wëllen, dass ASBLen net méi all Joer hir Memberslëschte beim Luxembourg Business Registers deposéieren. Dëst spuert den ASBLen… Continue reading Gesetzesvirschlag iwwert d’Memberlëschten bei den ASBLen

Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif

All ASBL ass gesetzlech verflicht sech pro Joër beim RCS mat enger Réi Donée ze mëllen. D’Piraten wollten wëssen weivill ASBLen dëser Fuerderung nokommen. Am Folgende fannt der den Text… Continue reading Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif