Allocation de vie chère – Gewerkschaft beschwéiert sech iwwert verlueren Dossieren

D’Allocation de vie chère vum FNS gëtt, wéi aus dem Commentaire vum Rapport d’Activité 2018 vum FNS ervirgeet, vu Gemengen an aner Institutiounen heefeg als Grondlag genotzt, fir ähnlech Prestatiounen auszebezuelen. Am Rapport heescht et konkret:“La décision quant à l’octroi de l’allocation sert souvent comme condition d’attribution d’autres prestations similaires Read more…