Stéiererklärung bis den 31.12.2023

Wéi am Budgetsgesetz an och a Circulaire vun der Steierverwaltung festgehale ginn ass, konnten d’Leit bis den 31ten Dezember hir Steiererklärung fir d’Joer 2022 eraginn.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wat fir een Datum notzt d’Steierverwaltung an deem Kontext als Limitt bei Steiererklärungen déi via Post ukommen?

  2. Wéi geet d’Administratioun mat Erklärungen ëm, déi laut Poststempel virum 31.12 erageschéckt gi sinn, déi awer eréischt am Joer 2024 bei der Steierverwaltung ukoumen? 

  3. Wéi vill Steiererklärungen fir 2022 sinn an der éischter Januarwoch vun 2024 bei der Steierverwaltung ukomm?

 

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum