Question écrite n° 5273 de M. Sven Clement et de M. Marc Goergen relative aux frais liés au traitement de la Covid-19

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President.
Léif Kolleeginnen a Kolleegen, déi Fro hei ass schonn
e bësse méi al. Mir hu se virun zwee Méint gestallt.
D’Regierung hat wéinst der Komplexitéit eng Verlängerung ugefrot, wou mer och kee Problem gesinn
hunn. D’Fro ass e bësse méi komplex. Mir hunn awer
gefrot, datt se dann haut kéint behandelt ginn, well
mer muer awer eng Impfdebatt heibanne féieren a
sech awer verschidden Zuelen dorauser kéinten als
ganz interessant fir den Debat muer erausstellen.
D’Zeitung „Welt am Sonntag“ hat virun e bësse
méi wéi zwee Méint d’Zuele vun den däitsche
Privatversécherungsgesellschafte publizéiert, laut
deenen d’Behandlung vu Patiente mat schwéiere
Covidkrankheetsverleef an der Moyenne 38.500 Euro
kaschte géif. 10 % vun den ze beootmende Patientinnen a Patiente géife souguer iwwer 85.000 Euro
Käschte verursaachen. Eng stationär Behandlung an
enger Klinik an Däitschland géif laut deem Bericht ëm
déi 10.700 Euro kaschten. D’Zuelen, wéi vill d’Patienten
d’Versécherunge bei Long-Covid-Symptomer kaschten,
ginn awer an deem Bericht nach net gemellt.
An deem Zesummenhang wollte mer an Erfarung
bréngen, wéi et dann och hei zu Lëtzebuerg ausgesäit. Wéi vill huet an der Moyenne d’Impfcampagne
kascht pro Persoun? Kënnen d’Ministeren aschätzen,
wéi vill eng stationär Behandlung kascht, wann ee
just an de Soin-normallen ass? Dann dat nämmlecht
nach eng Kéier, wann ee fir d’Éischt stationär an
duerno an de Soin-intensiffen ass. Dann natierlech
d’Fro nach eng Kéier: Wann et sech dann tatsächlech
nach degradéiert an een och nach beotemt muss
ginn op de Soin-intensiffen, wou si mer da bei de
Käschten? A kënne mer och nach an der Moyenne
kucken, wéi vill an der Moyenne d’Behandlung vun
engem Bierger bis elo kascht huet, dee wéinst Niewewierkunge vu Covid-19 behandelt gouf? Et ass jo net
nëmme Covid-19, et kann ee sech och nach Komorbiditéiten afänken.
An da sechstens: Hunn d’Ministeren Zuelen zu de
Käschte fir de Gesondheetssystem, wat de LongCovid ugeet? Mir wësse jo och, datt dat bei awer bis
zu zweestellege Prozenter vun allen Infizéierte sech
ka manifestéieren an deementspriechend och do
Behandlungskäschten ufalen.
Ech soen Iech Merci.

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst