Projet Nummer 8067 iwwert d’Upassung vun der Organisa- tioun vun de Féierungsplazen an der Regierungsverwaltung

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Gusty Graas fir de gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Jo, och mir Piraten sinn e bëssen hin- an hiergerass, wann ee politesch Beroder mat an de Ministère bréngt. Mir kennen den aktuelle Sys- tem. An dat heiten ass elo, fir deen ze encadréieren, eng gutt Moossnam, dofir wäerte mer et och mat- stëmmen.

Mir sinn awer och der Meenung, dass, wann eng Re- gierung wiesselt, et méi Méiglechkeete sollt ginn, fir da seng vertraute Leit op déi Posten ze nennen. Mir verstinn awer och ganz kloer, dass déi Leit, déi virdru genannt gi sinn, mussen eng Garantie hu fir d’Zukunft, well soss kréie mer keng gutt Leit, déi wëlle Conseil- ler ginn. Wa se de Risiko lafen, dass, wann herno hire Minister géif ofgewielt ginn, si keng Aarbechtsplaz méi hunn a keng Zukunft méi hunn, dat ass och e Wee, dee mer net kënnen aschloen.

Dofir ass dat heiten esou en Ofweie vu verschiddenen Argumenter. An dofir wäerte mir et haut matstëmmen, well hei e klore Kader gemaach gëtt. Mee et muss een awer eng Kéier d’Diskussioun féieren, wéi ee mat de Beroder vun de Ministeren, déi agestallt ginn, am Groussen ëmgeet an hir Zukunft awer an engems of- séchert.

Merci.
M. Fernand Etgen, Président | Merci, Här Goergen.

D’Regierung huet d’Wuert, den Här Minister fir d’Fonction publique Marc Hansen.

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst