Projet de loi 8035 iwwert d’Astellung vum Gesondheets- personal am Kader vun der Betreiung vun den ukrai- nesche Flüchtlingen

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Francine Closener fir dee gudde schrëftle- chen a mëndleche Rapport.

Jo, de Krich an der Ukrain ass eng mënschlech Ka- tastroph. An et ass nëmme richteg, dass mer d’Krichs- flüchtlingen ophuelen an hinnen all d’Méiglechkeete ginn, déi een hei am Land soll hunn. Dat ass mënsch- lech, dat ass gutt. An dofir wäerte mir haut och dëse Gesetzesprojet matstëmmen.

Merci.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a