Aarbecht

Inhalt

Fir eng besser Work-Life-Balance

Mir Pirate sinn der Iwwerzeegung, dass d’Work-Life-Balance am Joer 2023 net an engem ugemoosse Verhältnis zouenee steet. An ville Famillje musse béid Partner schaffe goen, fir sech de Logement ze leeschten. Vill Single an Elengerzéiender kënnen sech hei am Land mol iwwerhaapt kee Logement méi leeschten a brauchen dofir nach méi laang op d’Aarbecht.

Fir eis Pirate muss dofir d’Aarbechtswelt prett gemaach gi fir dat 21echst Joerhonnert. Fir eis heescht dat Flexibilitéit op der Aarbecht a Respekt vum Privatliewen. Dozou gehéiert Zäit fir d’Famill awer och fir soziaalt Engagement. Dofir wëlle mir eis asetze fir méi flexibel Aarbechtszäiten a fir Télétravail do wou et méiglech ass. D’Période de référence iwwert ee Joer soll méiglech sinn.

Mir ënnerstëtzen och Cadres mobiles, déi engem erlaben, Moies méi fréi un ze fänken oder Owes méi spéit ze schaffen a wou D‘Aarbechter:innen mam Patron kuckt, wéi eng Stonnen ee muss do sinn.

Mir vergiessen dobäi net déi negativ Aspekter vum Télétravail (ënnert Anerem: d’Trennung vu Beruff a Privatliewen, Iwwerstonnen, Recht op Privatsphär a Paus) an dofir muss de Staat ee kloren gesetzleche Kader virginn, fir d’Rechter vum Employé ze garantéieren. Den Télétravail gëtt de Leit awer ganz kloer och d’Flexibilitéit an d’Zäit, fir virun oder no der Aarbecht nach déi eng oder aner kleng Commissioun z’erleedegen. Zousätzlech huet den Télétravail och ee positiven Afloss op d’Verkéierssituatioun wouvu mir all profitéieren, dofir muss den Télétravail do vum Patron méiglech gemaach gi, wou e méiglech ass. Den Télétravail soll kënnen um Büro mee och a Coworking Spaces (oder Satellitte Büroen) no un der Grenz méiglech gemaach ginn. Heizou gehéieren och grenziwwergräifend Geschäftszone wou d’Leit schaffe kënnen a wou op Niveau vun der Groussregioun ee gesetzlechen a fiskale Kär ausgeschafft gëtt.

Mir vergiessen awer och net déi Leit, déi net kënne vun doheem aus schaffen, dofir wëllen mir hinnen d’Kilometerpauschal eropsetzen. Och si musse weiderhi Loscht hunn an den Zentrum vum Land schaffen ze kommen.

Dat bedeit fir eis:

 • Flexibel Aarbechtsmodeller fërderen. Dëst a Form vu cadre mobiles an enger Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten iwwert ee Joer gekuckt. Dat heescht, dass een net all Woch op 40h Schaffzäit muss kommen. Dat wat zielt ass, dass een um Enn am Schnëtt 40h geschafft huet. D’Aarbechtszäit dierf de legale Kader vun 48h/Woch awer net iwwerschreiden. Hei mussen och d’Sozialpartner agebonne ginn, fir d’Période de référence mat de Breibter auszeschaffen. De Schutz vun den Aarbechter:innen ass hei dat Wichtegst;
 • Och wëlle mir Piraten, dass ee Patron senge Mataarbechter:innen muss de Wonsch no manner Aarbechtsstonnen nokommen. Dëst a grousse Firme mat méi wéi 50 Mataarbechter:innen, wou een herno och rëm dierf méi schaffen;
 • Télétravail fërderen duerch Steiererliichterunge fir d‘Betriber déi hire Mataarbechter:innen erlabe vun doheem aus ze schaffen;
 • D‘Baue vu Coworking Spaces (oder Satellitte Büroen) zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun;
 • Eropsetze vun der Kilometerpauschal vun 99€ op 115€ pro Unitéit fir déi Leit, déi keen Télétravail kënne maachen;
 • Ee Recht op Déconnexioun ausserhalb vun den Aarbechtszäiten;
 • All Persoun, déi Home Office mécht soll vun enger Steiererliichterung am Sënn vum Artikel 105 vum LIR ka profitéieren;

Persounen a Beschäftegungsmesuren och d’Congés extraordinaires zougestoen (Congéë wann ee Familljemember stierft, déi Persoun plënnert oder bestuet gëtt).

Fir fair Chancen um Aarbechtsmaart

Ee faire Loun fänkt fir eis Pirate bei engem Mindestloun un, deen d’Leit iwwert der Aarmutsgrenz hält. Fir dëst z’areschen an awer gläichzäiteg net weider Käschten op d’Patronen ze drécken, si mir Piraten der Meenung, dass de Mindestloun (qualifié grad wéi non-qualifié) steierfräi muss ginn.

All Mënsch hei zou Lëtzebuerg huet eng fair Chance verdéngt, fir eng Aarbecht ze fannen. Fir eis heescht dat, eng Aarbechtswelt schafen, wou jiddereen eng fair Chance kritt an ee gerechte Loun. D’Pirate schwätzen sech dofir anonymiséiert Kandidaturen aus, wou eenzeg an eleng d’Kompetenzen an d’Qualifikatioun vum Kandidat/der Kandidatin solle beim CV an der Lettre de motivation consideréiert ginn. Dëst entsprécht den Ufuerderunge vun engem héijen an effikassen Dateschutz a schützt géint Diskriminéierungen. Den Entretien op der Plaz besteet spéiderhin an ass dann d’Geleeënheet fir sech direkt virum potentielle Patron ze beweisen.

Interimsagencë benotze Kuerzzäitverträg oft als bëlleg Aarbechtskraaft a ginn de Leit keng Perspektiven. Et kënnt leider ze oft zu Abusen, wou Interimsaarbechter:innen eng fest Plaz am Betrib hunn, mee net vum Betrib agestallt ginn. Dofir schwätze mir eis fir méi streng Kontrollen am Beräich Interim aus.

Mir fuerderen dofir:

 • Ee steierfräie Mindestloun;
 • Anonym Kandidature beim Staat obligatoresch maachen an am Privatsecteur incentivéieren;
 • Interim méi staark kontrolléieren an encadréieren.

Actionnariat salarié ausbauen

D’Piraten wëllen, dass d’Mataarbechter:innen méi um Erfolleg vun hire Firme kënne bedeelegt a finanziell belount ginn. Eng Form fir dat ze maachen ass iwwert den Actionnariat salarié, wou Mataarbechter:innen Undeeler vun hirer Firma a Form vu Mataarbechter:innenaktien ausgestallt kréien, déi se un de Gewënner vun der Firma bedeelegen an hinne gewëss Matsproocherechter sécheren. Dat stäerkt d‘Matbestëmmung vun de Salariéeën an den Entreprisen a valoriséiert hir Aarbecht. D’Piraten wëllen dofir den Actionnariat salarié virun allem a klengen a mëttelgroussen Entreprisen steierlech ënnerstëtzen, a souwuel d’Firmen, wéi och d’Salariéen, steierlech entlaaschten, wa si dee Wee wëlle goen.

Steierfräie Bonus

Fir eis ass all klenge Bonus eng Unerkennung fir engem Salarié seng gutt Aarbecht a sollt dofir, ënnert gewëssene Limitten, net weider besteiert ginn.

 • Gratifikatiounen a Bonussen, déi net Deel vun der Rémunération périodique sinn, sollen dofir bis 5.000€ steierfräi gemaach ginn.
 • D’Piraten wëllen doriwwer eraus och ee steierfräien 13te Mount.

Sonndesaarbecht

D’Piraten setzen op eng Flexibiliséierung duerch ee sektorielle Kollektivvertrag. Esou wëlle mir sécher stellen, dass d’Sonndesaarbecht ëmmer am Sënn vum Schutz vun Aarbechter:innen strikt encadréiert gëtt.

Pensiounskeess

De Piraten ass et wichteg, Dass d’Investitioune vun eisem Pensiounsfong iwwerduecht ginn an transparent oppe geluecht ginn.

D’Pirate wëllen ee rentabelen an nohaltegen Investissement vum Pensiounsfong. Dat ass haut scho méiglech. De Pensiounsfong orientéiert seng Investissementer aktuell un Indicateuren déi weder déi rentabelst sinn, nach am Aklang mat dem Klimaschutz laut de Paräisser Accorde stinn. Et ginn aktuell schonns Méiglechkeeten eis Investissementer (z.B. an den Indice MSCI World Paris Aligned) méi gréng a rentabel ze gestalten, dat heescht am Sënn vun all Bierger:in deen seng wuel verdéngte Pensioun och soll kréien.

Mir Pirate fuerderen och dass de Pensiounsfong säin Deel zu der Wunnproblematik bäidréit an an d´Kreatioun vu Wunnraum op nationalem Terrain investéiert. Et kann een deementspriechend souwuel e laangfristege Rendement garantéieren als och hëllefen een Doheem fir jiddereen ze bauen.

Fir Virdeeler fir d'Patronen an d'Salariéeën

Mir Pirate maachen eis staark fir eng Wirtschaft, déi op d’Matbestëmmung an d’Ermächtegung vu Mataarbechter:innen setzt. Eis Iddi vum Actionnariat Salarié ass et, fir de Salariéeën Undeeler a Form vu Mataarbechteraktien auszestellen, déi se um Profit vun der Firma bedeelegen an hinne gewëss Matsproocherechter sécheren.

Eng Aarbechtsplaz bréngt net nëmmen der Firma Profitter an dem Employé ee Salaire, mee suergt och dofir, dass de Staat duerch Steierrecetten a Sozialofgabe funktionéiere kann. Op der enger Säit brauche Firmen, virun allem kleng a mëttel Betriber, Flexibilitéit. Mir sinn der Meenung, dass Firmen, déi fir stabil Aarbechtsplaze suergen, dofir belount solle ginn. De Patron soll dozou animéiert ginn, fir Mataarbechter:innen méiglechst laang am Betrib ze halen.

Dofir fuerdere mir Piraten:

 • Dass den Actionnariat Salarié steierlech begënschtegt gëtt. Dës Iddi ass als Bonus fir d’Employéeën ze verstoen a soll a kengstem Fall de Salaire oder aner Primmen, wéi den 13te Mount, ersetzen. Firmen, déi een Actionnariat Salarié ubidden, solle steierlech entlaascht ginn;
 • Dass déi Betriber ënnerstëtzt ginn, déi Jonker ouni Experienz astellen a bei sech am Betrib halen, a Leit iwwer 49 Joer am Betrib halen. Mir proposéieren dofir, dass ee Betrib eng Primm kritt, wann e ka beweisen, dass ee Jonken dräi Joer bei him am Betrib geschafft huet. Dës soll no deenen dräi Joer ausbezuelt ginn. Wann ee Betrib Aarbechter:innen huet, déi 49 Joer al ginn, respektiv nei Leit astellt déi 49 Joer al sinn oder méi al, sollen d’Käschte vun de Charges patronales zum Deel oder ganz vum Staat iwwerholl ginn. Esou soll séchergestallt ginn, dass d’Leit och nach mat 50 eng Aarbecht fannen an hale kënnen;
 • Dass een ab 55 Joer ee Recht als Aarbechter:innen soll hunn, fir manner Stonnen ze schaffen. Hei soll een da vum Staat finanziell gehollef kréien ënnert de selwechte Konditioune wéi et momentan scho beim Réemploi de Fall ass.

Fir ee sozialen Index

Den Index ass eng wichteg Errongenschaft. Dofir sti mir Piraten zu Indexmechanismus a fuerderen, dass dësen och weiderhin ëmmer ausbezuelt gëtt wann en fälleg ass. Mee esou, wéi e momentan zu Lëtzebuerg besteet, huet en zur Konsequenz, Dass virun allem déi Leit mat engem héijen Akommes am meeschte bei enger Index-Erhéijung dozou gewannen.

Als Beispill: Eng Indextranche vun 2,5% bréngt enger Persoun mam Mindestloun ronn 75€, wärend dee mat engem Salaire vun 10.000€ am ganzen 250€ kritt, also méi wéi dräi Mol esou vill. Dat ass net gerecht. Et brauch ee keng honnerten Euro fir d’Präisdéierescht vun de Wueren am Wuerekuerf ze kompenséieren. Ab engem gewësse Montant ass d’Erhéijung vun der Paien net méi a Relatioun mat der Inflatioun.

Domadder géif d’Schéier tëschent Aarm a Räich manner staark ausernee goen, wéi et mam aktuelle System de Fall ass. Jidderee kritt säi Kafkraaftverloscht kompenséiert a mir entlaaschten d’Betriber.

Dofir stinn d’Piraten:

 • Fir gedeckelt Index-Tranche op 3,5 Mol de Montant, deen eng Persoun mam Mindestloun kritt (ronn 11.000€). Dat bedeit de Montant ab dem Plaffong agefruer gëtt an all Persoun déi méi wéi 11.000€ de Mount verdéngt, zum Beispill 20.000€ oder och 50.000€, ëmmer 263€ Index kritt;
 • Dass de Patron behält d’Recht, fir méi Index auszebezuelen;
 • Géint all Manipulatioun vum Wuerekuerf, déi net zu Gonschte vun de Salarié(e) ass.

Fir eng gutt funktionéierend Fonction Publique

D’Pirate wëllen eng Fonction Publique déi gutt funktionéiert. Hei ass kloer d’Digitaliséierung, mee och eng gutt Work-Life Blance gefrot. D’Piraten fuerderen an deem Sënn, dass digital Léisungen déi mat de Leit um Terrain ausgeschafft ginn, fir esou sécher ze stellen, dass um Enn keng reng Prestige Projeten eraus kommen, déi de Beamt:inne méi Aarbecht maache wéi virdrun.

Och beim Staat muss Télétravail dann och erméiglecht ginn, do wou et méiglech ass. Dëst suergt fir méi Zäit fir d’Mataarbechter:innen, fir aner Saache wéi Hobbyen oder Kanner a suergt och fir déi néideg Attraktivitéit vun der Fonction Publique.

D’Piratepartei schwätzt sech dann dofir aus, dass och Employé(e)s d’Etat d’Recht hunn, fir sech bei bei internen Détachementer op eng Plaz ze mellen. Dës Méiglechkeet gëtt et haut fir Leit aus dem Privatsecteur an déi soll och fir Employé(e) d’Etat opgemaach ginn.

Dofir stinn d’Piraten:

 • Fir eng Digitaliséierung an der Fonction Publique mat de Aarbechter:innen a net iwwert hir Käpp ewech;
 • Fir een Télétravail, do wou et méiglech ass;
 • Fir intern Détachementer och fir Employé(e)n;
 • Fir Kënnegungsschutz am Fall vu laange Krankheeten. D’Employé(e)n beim Staat sollen dat selwecht Recht am Krankheetsfall hunn, wéi Leit, déi am Privatsecteur schaffen. Am Privatsecteur gëtt een entlooss, wann een an enger Period vun zwee Joer méi wéi annerhalleft Joer krank war. Beim Staat verléiert den Employé awer schonn no enger Krankheet vu sechs Méint an enger Period vun engem Joer seng Plaz;
 • Dass een och no enger Kënnegung no laanger Krankheet, sech erëm bei dem Staat kann op eng Plaz mellen.

 

[weider Detailer zu dem Thema ginn et e.a. am Dossier Sécherheet an Educatioun]

Fir de Schutz vu Gemengepolitiker

Vill Leit trauen sech net, fir an der Politik aktiv ze ginn, well se Angscht hunn, dass dëst negativ Konsequenzen op hirer Aarbechtsplaz kéint mat sech bréngen. An enger Demokratie muss jidderee sech trauen dierfen, fir aktiv d’Politik matzegestalten.

Dofir fuerderen d’Piraten, grad wéi bei de Personaldelegéierten, dass och Gemengepolitiker wärend hirem Mandat, wärend der Walcampagne, wou d’Leit Kandidat:in sinn a sechs Méint nom Auslafe vun hirem Mandat, virun enger Kënnegung geschützt ginn.

Méi sektoriell Kollektivverträg

Lëtzebuerg ass mat 53% vun de Salarié(e)ën déi vun engem kollektiv Vertrag profitéiere wäit ewech vun deene vun der EU ugepeilten 80%. D’Piratepartei ass der Meenung, dass méi Aarbechter:innen:inne solle kënne vun de Virdeeler vun engem Kollektivvertrag profitéieren. Dofir wëlle mir eis asetzen, fir dass méi sektoriell Verträg ofgeschloss ginn.

Méi Formatioune bei der ADEM

D’Zil vun der Politik muss et sinn, de Leit esou séier wéi méiglech erëm op d’Been ze hëllefen. Dofir si mir Piraten der Meenung, dass all Formatioun déi vun engem vum Staat unerkannten Institut ugebuede gëtt, soll kënne vun enger Persoun op Aarbechtssich gemaach ginn. Dës Formatioune solle ganz vun der Adem bezuelt gi wann et sech ëm Ëmschoulunge fir System relevant Beruffer handelt.

Fir besser Mediatioun mat der ADEM

D’Piratepartei setzt sech an fir ee gutt accessibele Medatiounsservice bei der Adem. Dozou gehéiert eng Ulafstell déi kloer um Site vun der Adem an an den Agencen affichéiert ass, a wou professionell Mediateure probéiere mat de Betraffene Léisungen ze fannen.