Premièresexamen 2019 – Froen zur d’Hierschtsessioun

Published by Marc Goergen on

Nächst Woch fënnt d’Hierschtsessioun vun den Ofschlossexamen am Secondaire statt. Eis gouf vu verschidde Schüler zougedroen, dass d’Organisatioun vun dëser Sessioun engem zimlech straffen Zäitplang ënnerläit. An effektiv hu mir festgestallt, dass d’Schüler a grad mol 4 Deeg ronn 11 Exame schreiwe sollen, woubäi 9 Examen op 3 Deeg verdeelt sinn. Am Vergläich: fir d’Summersessioun 2019 hat ee Schüler ee bis zwee Examen pro Dag ze schreiwen. 

Ween schonn een Examen op Première geschriwwen huet, dee weess, wat fir ee Konzentratiounseffort fir dës Prüfungen néideg ass. Nom Artikel 2 vum Reglement Grand-Ducal iwwert d’Organisatioun vum Ofschlossexamen am Secondaire steet et dem Minister fräi, d’Examen ze organiséieren.

An deem Zesummenhang hu mir dem Bildungsminister folgend Froe gestallt.

  1. Firwat fannen d’Ofschlossexamen an der Hierschtsessioun, am Vergläich zu den Examen an der Summersessioun, an esou engem enken Zäitraum statt?
  2. Gesäit de Minister an, dass et fir d’Schüler vun der Hierschtsessioun eng Ufuerderung ass, 3 Ofschlossexamen an engem Dag ze schreiwen?
  3. Gesäit de Minister ee Risiko, dass d’Organisatioun vun der Hierschtsessioun d’Schüler am Verglach zu de Participanten aus der Summersessioun benodeelegt?
    • Falls nee, kann de Minister dëst unhand vun de Notten aus de leschte Jore beleeën?
  4. Wäert de Minister an Zukunft d’maximal Unzuel vun Exame pro Dag iwwert de Reglement Grand-Ducal deckelen? 
    • Falls jo, bis wéini gedenkt hien dat ze maachen?
    • Falls nee, firwat net?


Marc Goergen

Koordinator Piratepartei

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.