Personalproblemer beim Projet Esch2022

Published by Marc Goergen on

Eis Gemeng hëlt um Projet Esch2022 Deel a wéi d’Press beriicht, schéngt et am Moment erëm Personalproblemer bei der Equipe vum Projet ze ginn. An engem Pressecommuniqué vum 20te Mee 2020 schreift Esch2022:

„De plus, l’équipe est renforcée grâce au soutien de partenaires externes, surtout des employés du Service culturel des communes, mais aussi des porteurs de projet.“

Esou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot an deem Zesummenhang folgend Froe gestallt:

1. Wei ass de „service culturel“ an der Gemeng Péiteng opgestallt?

2. Wei eng weider Aufgaben wäerten no dësem Personalwiessel am Esch2022 op d‘Gemeng Péiteng zoukommen?

3. Ass duerch de Méiopwand fir de Projet Esch2022 virgesinn, fir de Service culturel an eiser Gemeng personell opzestocken, fir d’Realiséierung vum Projet z’erméiglechen a gläichzäiteg dofir ze suergen, dass d’Kulturaktivitéiten zu Péiteng net ze kuerz kommen?

4. Wei vill wäert eis Gemeng fir Joren 2020, 2021 an 2022 fir de Projet Esch2022 bezuelen?


Marc Goergen

Koordinator Piratepartei

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.