ACCOUNT

Präsidium


Um Landeskongress vum 8te Mee 2021 a vum 2te Juni 2022 gouf den aktuelle Präsidium vun der Piratepartei Lëtzebuerg gewiehlt, deen aus folgende Persoune besteht:

  

Parteileedung

Hei ass déi aktuell Zesummesetzung vun der Parteileedung:

Piraten um lokale Plang

Bezierkscomité Norden

Bezierk Zentrum

 

Bezierkscomité Süden

Bezierkscomité Osten

Sektiounen

D’Sektiounen këmmeren sech ëm d’Lokalpolitik, meeschtens um Gemengenniveau. Aktuell huet d’Piratepartei 6 Gemengeconseilleren an de Gemengen Péiteng, Réimech, Colmar-Bierger a Réiden.

Gemeng Esch/Uelzecht
Uspriechpersoun: Libor Chmelik

Gemeng Péiteng
Gemengeconseilleren: Marc Goergen, Christian Welter

Gemeng Käl/Téiteng
Uspriechpersoun: Ben Lomel

Gemeng Réimech
Gemengeconseiller: Daniel Frères

Gemeng Colmar-Bierg
Gemengeconseillère : Mandy Arendt

Gemeng Réiden/Attert
Gemengeconseilleren: Raymond Remakel, Charles Welter

Gemeng Park Housen
Uspriechpersoun: Charly Muller

Stad Lëtzebuerg
Uspriechpersoun: Pascal Clement

 

***

D’Jonk Piraten sinn eng onofhängeg Organisatioun: Jopis.

D’Piratepartei Lëtzebuerg ass Member bei den Europäesche Piraten (PPEU).

Méi Informatiounen iwwert déi eenzel Parteiorganer fënns du an eiser Satzung.