Gesetzesprojet iwwer en Hellëfsregime vun de De-minimis-Reegelen zugonschte vun de Fräiberuffler

Sven Clement: Merci Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir Piraten begréissen d’Richtung, déi dëse Gesetzesprojet hëlt. Wéi mer all wëssen, ass dëst eng schwéier Zäit fir jiddwereen, a besonnesch fir d’Independanten. D’Chambre des Métiers ënnersträicht et an hirem Avis: D’Independantë sinn engem ganz héije Risiko ausgesat, finanziell Enkpäss ze Read more…

Aktualitéitsstonn iwwert d’Impfungen

Sven Clement: Här President, Léif Kolleeginnen a Kolleegen, wéi mer virun e puer Woche fir d’éischte Kéier iwwert de Sujet vun enger Covidimpfung geschwat hunn, do wousste mer nach net mat Sécherheet, wéini mer déi éischt Dosisse géife kréien a wéi eng Persoune bei der Verdeelung vum Impfstoff géife prioriséiert Read more…