Replik zur Lag vun der Natioun 9.10.2019

M. François Bausch,Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.-Merci, Här President. Ech wollt den Här Clement eppes froen. En huet ons elo hei eng Motioun deposéiert, déi ganz interessant ass, mat där ech elo eigentlech kee Problem hunn, wou ech en och wëll drop hiweisen, datt dat, wat an där Motioun hei verlaangt ass …, wann e sech kann erënneren, ass am Mee bei der Debatt ronderëm de Klimaplang ganz kloer vun der Ministesch hei matgedeelt ginn, datt d‘Regierung natierlech wëllt fir de Stat an natierlech och fir d‘Regierung selwer a puncto zum Beispill Déngschtreese kucken, datt Certificaten agefouert ginn, fir datt dat kompenséiert gëtt, wat d‘Regierung flitt. Also duerfir laaft Der hei oppen Dieren an.

Weiderliesen

Dem Sven Clement seng Äntwert op dem Premier seng Ried zur Lag vun der Natioun

Här President, Dir Dammen an Dir Hären,

Och eis Gedanke sinn um haitegen Dag beim Felix Braz a senger Famill a mir wënschen him vill Kraaft an dass hien erëm schnellstméiglech op d’Been kennt. 

D’Piraten hunn elo wärend engem Joer Erfarungen am Parlament konnte sammelen a mir hunn eis mëttlerweil an eiser Roll als Oppositiounspartei mengen ech gutt agelieft. Mir wëllen eng konstruktiv a kompromëssbereet Politik maachen.

Weiderliesen

Ried iwwert Digitaliséierung a gratis Wifi a Lëtzebuerg

Debatt iwwert d’Digitaliséierung vu Lëtzebuerg

M. Marc Goergen(Piraten).-Merci, Här President. Mir Piraten freeën eis, dass dat wichtegt Thema vun der Digitalisatioun haut diskutéiert gëtt, well wuel bal jiddwereen a sengem Liewen vum Digitale betraff ass. Dat huet een och den Owend un de Message gemierkt, déi ronderëm gaange sinn, wéi op eemol Facebook, WhatsApp oder Instagram net méi goungen, an d’Leit sech opgereegt hunn, dass dat digitaalt Liewen awer e bëssen agefall war – nenne mer et emol esou – an engem Owend, well déi sozial Medien net méi esou gaange sinn, wéi een dat gewinnt war.

Weiderliesen

Gesetzesprojet 7402 iwwert Shareholder Rights Directive II

Vott Piraten: dofir M. Marc Goergen(Piraten).-Merci, Här President. Merci dem Rapporteur. D‘Direktiv ass fir eis Piraten definitiv de richtege Wee. D‘Direktiv ass gedeeft an Transparenz, well mir hei effektiv d‘Mängel opdecken, déi an der Gesellschaftspolitik existéieren: kloer Richtlinne fir d‘Paie fir d‘Direkter, méi Transparenz an novollzéibar Decisiounen an eng Demokratiséierung Read more…

Ried iwwert d’Infrastrukturprojekter

Gesetzesprojekt 7397 iwwert d’Finanzéierung vun 33 Bauteprojeten, dorënner den Tram.
Vott Piraten: Enthalung

M. Marc Goergen (Piraten).- Här President, fir d’Éischt emol Merci dem Här Back fir deen ausféierleche Rapport iwwert déi 33 Projeten. Dat sinn 33 Projeten, wou een awer och herno muss un déi Leit denken, déi déi Projete mussen ëmsetzen. An dat sinn herno d’Aarbechter, déi op de Chantiere wäerte schaffen. An do wäerte mir awer ganz kloer drop kucken, dass déi Firmen, déi do engagéiert ginn, och wierklech d’Aarbechtskonditiounen anhale wäerten, well et ass net ëmmer esou einfach, um Bau ze schaffen; dat däerf een och net vergiessen, bei all dëse Milliouneprojeten.

An dofir wäerten d’Piraten sech och dergéintstellen, wann, wéi an der Press ugekënnegt, déi Diskussioun wäert kommen, ob een de Congé collectif elo oplockert oder net, fir dass d’Patronen nach méi schnell kënne bauen, deementspriechend, well déi Leit geschützt misste gi virun de Wieder- an de Meteobedéngungen.

Weiderliesen

Ried zum Registre des bénéficiaires effectifs

Vott zum Gesetzesprojet 7217 iwwert d’Aféieren vun engem Registre des bénéficiaires effectifs

Här President, léif Kolleginnen a Kollegen, Léif Matbierger,

De Projet de loi 7217 ass d’Transpositioun vum Artikel 30 vun der EU Richtlinn 2015/849 a soll dozou déngen eise Finanzsystem weider géint de Blanchiment an den Terrorismus ze schützen. Mat deem Projet de Loi deen hei zum Vote steet, wäerten all d’Persounen, déi ënnert d’Definitioun vum Beneficiaire effectif falen, an ee Register agedroen ginn.

Weiderliesen

Ried iwwer d’Erhéijung vum Mindestloun

Ried zum Gesetzesprojet 7381 & 7391 iwwert d’Erhéijung vum Mindestlouhn souwéi dem REVIS
Vott Piraten : dofir

M. Marc Goergen (Piraten).- Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Matbierger, fir d’Éischt emol e Merci un de Rapporteur Georges Engel fir dee Bericht, deen en esou schéi gemaach huet.

Wa mer vum Mindestloun schwätzen, da schwätze mer vu méi wéi nëmmen enger Zuel. Mir schwätzen hei vun deem Verdéngscht, mat deem d’Leit hir Existenz ofsécheren. Mir Piraten sti fir sozial Kohäsioun. Mir setzen eis dofir an, dass déi sozial Schéier tëscht Grouss- a Klengverdénger zesummekënnt. All Eenzelnen an der Gesellschaft sollt déi gläich Viraussetzungen hunn, fir säi Liewe fräi ze gestalten.

Weiderliesen

33 Stëmmen fir d’Regierung “Bettel 2”

Piraten hunn mat hiren 2 Stëmmen der Regierung ee Vertrauensvirschoss ginn, well sou munch vun eise Fuerderungen (Gratis Transport, Cannabis, Steierreform, …) aus de Wahlen, ëmgesat wäerte ginn. Soumat koum Regierung ” Xavier Bettel ” op 33 vu 60 Stëmmen. Als Pirate wäerte mir genau kucken, wéi gutt Regierung hier Ukënnegunge wäert Read more…