Ofschafe vun ongenotzte Fongen

Context:Projet de loi 7878 – Budget 2022

D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest:

  • D’Cour des Comptes huet an hirem Budgetsavis 2022 folgend Observatioun gemaach: “Vu le nombre croissant de fonds spéciaux et vu les faibles dépenses annuelles de certains fonds, la Cour est d’avis que le bien-fondé de certains fonds spéciaux doit être revu et que le nombre de fonds spéciaux doit être réduit en inscrivant les dépenses dans un article budgétaire du budget de l’Etat. Ceci concerne notamment le Fonds de la pêche, le Fonds des eaux frontalières, le Fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, le Fonds social culturel et le Fonds d’assainissement en matière de surendettement.”

Aus dësem Grond invitéiert d’Chamber vun den Deputéierten d’Regierung:

  1. Der Observatioun vun der Cour Rechnung ze droen an déi uewe genannte Fongen ofzeschafen.

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum