ACCOUNT

Nation Branding?

D’Agence Luxembourg for Finance (LFF) huet lescht Woch ee Werbevideo verëffentlecht an dem d’Liewen an d’Schaffen op der Finanzplaz Lëtzebuerg promouvéiert gëtt. Ënnert dem Hashtag #MoveToLux weist de Video eng Wealth-Managerin, déi mat engem 4×4 SUV duerch d’Bëscher rennt an dono op der Marie-Astrid bei engem Pättche Wäin verzielt, wéi flott d’Liewen zu Lëtzebuerg, bzw. am Finanzsecteur, ass. De Koalitiounsaccord priedegt Nohaltegkeet, sozial Kohäsioun an eng responsabel Finanzpolitik. 

An dem Kontext hu mir der Regierung déi folgend Froe gestallt:

  • 1. Wat sinn, an der Regierung hiren Aen, d’Kärmessagen vun dësem Werbevideo? Ass d’Regierung der Meenung, dass dëse Promotiounsvideo de Grondwäerter vum Koalitiounsaccord Rechnung dréit? Falls jo, ënner wéi enger Form?
  • 2. Dovunner ausgoend, dass de Staat um LFF bedeelegt ass – wéi een Afloss hat d’Regierung op de Contenu vun dësem Promotiounsvideo? Verdeedegt d’Regierung d’Aart a Weis wéi Lëtzebuerg an dësem Werbevideo duergestallt gëtt? 
  • 3. Ass de Promotiounsvideo vum LFF zesumme mam “Comité de coordination Inspiring Luxembourg” ausgeschafft ginn? Ass de Message kompatibel mat der Strategie vum “Nation Branding” an?
  • 4. Ass d’Regierung der Meenung, datt een am Hibléck op déi vum Koalitiounsaccord gepriedegt Wäerter zousätzlech misst méi Bescheidenheet a Responsabilitéit als Kärthemen an esou Werbecampagnë integréieren?
  • 5. Wei gesäit fir d’Regierung eng responsabel a nohalteg Promotiounspolitik vun der Finanzplaatz Lëtzebuerg aus? 

Mat déiwem Respekt,
Marc GOERGEN
Député

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen