Nation Branding?

D’Agence Luxembourg for Finance (LFF) huet lescht Woch ee Werbevideo verëffentlecht an dem d’Liewen an d’Schaffen op der Finanzplaz Lëtzebuerg promouvéiert gëtt. Ënnert dem Hashtag #MoveToLux weist de Video eng Wealth-Managerin, déi mat engem 4×4 SUV duerch d’Bëscher rennt an dono op der Marie-Astrid bei engem Pättche Wäin verzielt, wéi flott d’Liewen zu Lëtzebuerg, bzw. am Finanzsecteur, ass. De Koalitiounsaccord priedegt Nohaltegkeet, sozial Kohäsioun an eng responsabel Finanzpolitik. 

An dem Kontext hu mir der Regierung déi folgend Froe gestallt:

  • 1. Wat sinn, an der Regierung hiren Aen, d’Kärmessagen vun dësem Werbevideo? Ass d’Regierung der Meenung, dass dëse Promotiounsvideo de Grondwäerter vum Koalitiounsaccord Rechnung dréit? Falls jo, ënner wéi enger Form?
  • 2. Dovunner ausgoend, dass de Staat um LFF bedeelegt ass – wéi een Afloss hat d’Regierung op de Contenu vun dësem Promotiounsvideo? Verdeedegt d’Regierung d’Aart a Weis wéi Lëtzebuerg an dësem Werbevideo duergestallt gëtt? 
  • 3. Ass de Promotiounsvideo vum LFF zesumme mam “Comité de coordination Inspiring Luxembourg” ausgeschafft ginn? Ass de Message kompatibel mat der Strategie vum “Nation Branding” an?
  • 4. Ass d’Regierung der Meenung, datt een am Hibléck op déi vum Koalitiounsaccord gepriedegt Wäerter zousätzlech misst méi Bescheidenheet a Responsabilitéit als Kärthemen an esou Werbecampagnë integréieren?
  • 5. Wei gesäit fir d’Regierung eng responsabel a nohalteg Promotiounspolitik vun der Finanzplaatz Lëtzebuerg aus? 

Mat déiwem Respekt,
Marc GOERGEN
Député

Zesummenhang posts

Le parti Pirate a tenu le 29 septembre une conférence de presse sur le sujet “Un monde du travail équitable pour aujourd’hui et demain”.
Am Walkampfofkommes ass festgehaale ginn, dass Ministeren a Ministeschen an der Ausübung vun hirem Mandat wärend der Period vum Walkampf keng bezuelte Reklammen iwwert