Moossnahm n°522 am PNEC

D’Piraten hunn 2022 de Gesetzesvirschlag n°8096 deposéiert, mat deem ee Subsid fir negativ Emissiounstechnologië soll opgestallt ginn.

D’Moossnam 522 vum Klima- an Energieplang (PNEC) gesäit vir, ee Pôle de Recherche anzeféieren, deen eng Strategie fir negativ Emissiounstechnologien zu Lëtzebuerg soll opstellen:
“Vu l’évidence scientifique indéniable concernant le besoin d’émission de GES négatives en vue de l’atteinte de l’objectif de la neutralité climatique, le gouvernement est conscient de l’importance du sujet de technologies de carbon capture and utilisation (CCU) respectivement de direct air capture (DAC), et propose ainsi d’analyser le sujet de manière holistique. Idéalement, un pôle de recherche public-privé réunissant les acteurs de la recherche publique et de l’industrie pourra mener une telle analyse, établir une stratégie appropriée et accompagner la mise en œuvre de projets-pilotes et le déploiement des technologies retenues.”

Dëse Pôle de Recherche soll sech och mat engem eventuelle Subside fir dës Technologië befaassen. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Kann den Energieminister scho soen, wéi eng privat Acteuren a staatlech Verwaltungen an Departementer an dësem Pôle de Recherche wäerte vertruede sinn?

  2. Wéi eng Departementer am Ministère sinn zoustänneg, fir d’Moossnahm n°522 vum PNEC ze begleeden an ze realiséieren?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 8139

Zesummenhang posts

Am Juli 2023 hat ech dem Minister e puer Froen zum Subside de Qualité+ an dem Règlement grand-ducal vum 23ten Dezember 2016 gestallt (Fro
Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit