Luuchtepottoen op der A1 an der A13 ginn demontéiert

Nodeems op der A6 Luuchtepottoe well virun enger geraumer Zäit ewech geholl goufen, gouf elo och op der A13 an der A1 mat dësen Aarbechten ugefaangen. An hirem Communiqué deelt d’Stroossebauverwaltung heizou mat:

“Ces travaux de démontage sont effectués à cause de la vétusté des mâts, l’arrêt de production de certaines pièces de rechange ainsi que des travaux d’entretien difficiles nécessitant des barrages de voies. De plus, ils sont effectués dans un souci de diminuer la pollution lumineuse et de faire des économies d’énergie.À noter que les zones des échangeurs et à l’approche des tunnels resteront éclairées.”

An deem Zesummenhang huet de Sven Clement dem Minister fir Mobilitéit an enger parlamentarescher Ufro dës Froe gestallt:

 • Op wéi vill KWh pro Joer hunn sech d’Aspuerungen duerch d’Moossnamen op der A6 belaf? Op wéi vill Euro pro Joer hunn sech d’Aspuerungen duerch d’Moossnamen op der A6 belaf? 
 • Wéi vill KWh pro Joer zousätzlech Aspuerunge ginn sech no den Aarbechten ob der A13 an A1 erwaart?Wéi vill Euro pro Joer zousätzlech Aspuerunge ginn sech no den Aarbechten ob der A13 an A1 erwaart?
 • Wat geschitt mat den Iwwerreschter vun de Luuchtepottoen? Ginn dës recycléiert?
  • Falls jo: Kann de Staat doduerch Recette generéieren? Op wéi vill belafen déi sech an deem Fall?
  • Falls nee: Firwat net?
 • Ginn d’Luuchtepottoe bei den Tunnellen an den Echangeuren opgrond vun de genannte Problemer (vétusté des mâts, l’arrêt de production de certaines pièces de rechange ainsi que des travaux d’entretien difficiles nécessitant des barrages de voies) ersat?
  • Falls jo, ass hei geplangt op méi energiespuersam Liichtmëttelen ze setzen?
  • Falls nee, ass de Minister der Meenung, datt bei dëse Luuchtepottoen déi genannte Problemer net virleien? Falls jo: Firwat net?
 • Ginn dës Aarbechten a Regie vun der Stroossebauverwaltung duerchgefouert oder ginn/goufen se un eng Firma soustraitéiert? Am Fall enger Soustraitance: Kënnt Dir oplëschte wéi eng Aarbechten net vun der Stroossebauverwaltung selwer duerchgefouert ginn/goufen?
QP Nummer 1092

Zesummenhang posts

Präsent vum Präsidium waren : Gilles, Marc, Sven, Mandy, Camille, Starsky, Raymond.  Debut 9h00, Schluss 15h00 Walanalyse 2023 (Huis Clos)  D’Parteileedung huet aus strategesche Grënn
De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter