OpenLux: D’Finanzplaz brauch méi Transparenz

Communiqué Als Reaktioun op d’OpenLux-Enquête fuerderen d’Piraten eng Transparenzsteigerung am lëtzebuergesche Finanzsecteur.  Rezent journalistesch Recherche hu Lëtzebuerg alt nees eng Kéier mat Praktiken zur “Steieroptimiséierung”, voire Steiervermeidung, an Zesummenhang bruecht. Als Reaktioun betount d’Regierung an engem  Communiqué, d’lëtzebuerger Gesetzgebung wär a vollem Aklang mat allen internationalen an EU-Virschrëften esou wéi Read more…

Piraten fuerderen ELO d’Fërderung vum Télétravail

D’Deputéiertechamber stellt fest: De STATEC huet a sengem Pressecommuniqué n°15 vum 19te Mee 2020 d’Resultater vun enger Etüde iwwert den Télétravail matgedeelt; Aus der Etüde geet eraus, dass den Télétravail sech am Vergläich zu 2019 verdräifacht huet; Gläichzäiteg consideréiere 55% vun de befrotene Persounen den Télétravail als eng positiv Erfarung, 15% jugéieren als Read more…