Feehler bei Decisioune vun der Steierverwaltung

An engem Artikel vum 15te Mäerz 2022 op zeit.de kann ee Folgendes liesen:“In strittigen Steuerverfahren unterlaufen den deutschen Finanzämtern viele Fehler: Im vergangenen Jahren haben klagende Bürger und Unternehmen fast die Hälfte der Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) in München gewonnen. Der Großteil der Steuerbescheide in Deutschland wird nicht angefochten Read more…

Gesetzesprojet 7801 iwwert eng Ofännerung vum Budgetsgesetz 2021

Sven Clement: Merci, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt e grousse Merci un de Rapporter André Bauler, deen hei, wéi gewinnt, en ausféierleche Rapport souwuel mëndlech wéi och schrëftlech virgeluecht huet. Mir Piraten si prinzipiell d’accord mat der Verlängerung vum Abattement fir Proprietären, déi hire kommerzielle Locatairë manner Read more…

Debatt iwwert de Stabilitéits- a Wuesstumsprogramm (PSC), iwwert den Nationale Reformprogramm (PNR) souwéi iwwert de Relanceplang (PRR)

Sven Clement: Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech mierken, mir hunn et haut mat den nautesche Metapheren. Da probéieren ech haut emol als Pirat, eng Kéier net mat nautesche Metapheren ze hantéieren, well wien op engem Schëff steet, dee muss och heiansdo Angscht virun de Piraten hunn. Mee Read more…