Iwwerstonne bei der Police

D’Piraten hunn de Ministere fir Ëffentlechen Déngscht, Bannenzeg Sécherheet an Aarbecht eng parlamentaresch Fro iwwer d’Schaffzäite vun der Police gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Am Lëtzebuerger Journal vum 11. Dezember 2018 schreift den Här Pascal Ricquier vun enger feelerhafter Ëmsetzung vum Staatsbeamtestatut bei der Police Grand-Ducale. D’Gesetz léisst hei anscheinend grouss Lücke wat déi reell Schaffzäite vun de Agenten ugeet. Esou existéieren zum Beispill keng Reegelunge fir Nuetsschichten a Sonndeger, wat bedeit dass d’Agenten an engem illegale Kontext hiren Déngscht verriichten.

An dësem Kontext wëll ech den Häre Ministere folgend Froe stellen:

• Kënnen déi Häre Ministeren eis confirméieren, dass déi Gesetzeslücken
existéieren?

• Am Fall vun enger affirmativer Äntwert zu der vireger Fro, wat fir
Konsequenzen huet dës Gesetzeslück op d’Organisatioun vun der Police
geméiss der « Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale »?

• Op d’Äntwert vun der vireger Fro bezunn, wat sinn d’Konsequenze fir déi
national Sécherheet?

• Wéi gëtt d’Ausbezuelung vun de Majoratiounen,
zum Beispill fir Sonndeger a Nuetsschichten, gereegelt?

• Ënnert wéi ee Gesetz oder Reglement fält d’Ausbezuelung vun de
majoréierte Stonnen?

• Wéi gesäit d’Prozedur aus am Fall vun engem Aarbechtsaccident wärend
de Stonnen, déi ausserhalb deem am Gesetz festgeluechte Stonne léien?

Mat déiwem Respekt,
GOERGEN Marc
Député

Zesummenhang posts

J’ai 27 ans, je suis mère et pédagogue sociale de formation. J’habite depuis plus de 14 ans dans la commune et c‘est avec fierté