Wat ass den Impakt vun den iPads an de Schoulen?

Published by Marc Goergen on

A menge parlamentaresche Froen n°617 an 1351 hat ech dem Educatiounsminister Froen iwwert d’Aféierung vun Tabletten am Schoulunterrecht gestallt. Aus den Äntwerte geet ervir, dass d’Aféiere vun neien Technologien ee laangjärege Prozess ass, deen a villen Aspekter, wéi z.B. dem Dateschutz an de Formatioune vum Léierpersonal, gutt begleet muss ginn. Säit 2017 sinn d’Tabletten elo schonns am Asaz, mee et goufe bis ewell nach keng Impaktanalyse verëffentlecht.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 1. Existéieren säitens dem Bildungsministère oder aaneren staatlechen Institutiounen Analysen/Etüden, déi den Impakt vun der Aféierung vun den Tabletten am Schoulunterrecht evaluéieren? 
  Falls jo, wat ass den Ëmfang vun dësen Etüden a wéi eng Aspekter ginn analyséiert? 
 2. Falls Analysen oder Etüden existéieren, am Gaang oder geplangt sinn, wéi eng Donnéeë komme fir d’Datenerhiewung vun dësen Etüden jeeweils a Fro? Gi fir d’Etüden och Donnéeë vun den iPads erhuewen an ausgewäert? 
  • Falls jo,  
   • sinn d’Schüler, respektiv hier Elteren, iwwert dës Datenerhiewung informéiert an hunn se dëser zougestëmmt? 
   • wéi vill iPads ginn analyséiert?
   • wéi eng Donnéeë vun den iPads si fir d’Etüd relevant?

Marc Goergen

Koordinator Piratepartei

1 Comment

Philips · 02/12/2019 at 20:24

D’Ipads sinn mega wichteg fir Schüler mat Troubles d’Apprentissagen

dat gelt fir all DYS – Dysphasie, Dyslexie, Dyspraxie, Dyscalculie etc.

Et hëlleft den Schüler mat aneren Problematiken.

Leider ass et esou, dass fir Schüler mat Dys’en d’Couren nach ëmmer net adaptéiert sinn, dass d’Manuell scolaire net fir Schüler mat Dys’en adaptéiert sinn dass den Interligne net respektéiert gëtt, dass fir Schüler mat Dyspraxie keen faarwegen Interligne dat heescht (blo, gréng, brong, rout)

Dann sinn nach ëmmer net déi Programmer fir Kanner mat Dyspraxie an anner Dys’sen um Ipad esou wéi Notability – do gëtt dann gespuert.

(Die seit acht Jahren im App Store angeboten und kontinuierlich weiterentwickelte Notiz-Anwendung Notability, ein Universal-Download der mit Audiaufnahmen, Zeichnungen und Texten zurecht kommt, lässt sich seit Anfang der Woche in Version 8.0 aus Apples Software-Kaufhaus laden.)

Prizmo (Prizmo 3 ist eine revolutionäre Anwendung zum Scannen mit optischer Texterkennung (OCR) für über 25 Sprachen und mit mächtigen Editierwerkzeugen, …)

Le cartable fantastique – eng onwarscheinlech Hëllef fir Schüler mat Troubles d’Apprentissagen.

Mir maachen eppes, awer leider maachen mir ëmmer erëm dat falscht!!

Dass an Schüler mat Troubles d’Apprentissagen nach ëmmer net deen richtegen Stellewäert an eiser Gesellschaft hunn an kréien léit JUST UN DER POLITIK!!

Ech kéint elo esou weider fueren, mir halen nach ëmmer Schoul wéi virun 50 Joer. 

Wat vill méi schlëmm ass, dass keen forméiert Personal um Terrain ass, déi sech mat dem Aféieren vum Ipad an den Programmer forméiert ass.

Dann ass et an No-Go, dass d’Schüler iwwert den Ipad kontrolléiert ginn, wat fir eng Aufgaben Si gemaach hunn, wat se gemaach hunn, op wat fir engen Sitten si sech beweegen etc.

Dat GANZT kennt engem Iwwerwaachungsstaat gläich.

Se sentir parfois impuissant, mais continuer le combat pour aider les enfants extra-ordinaires à reprendre confiance en eux…
Certains parents ont beau informer les maîtresses ou les profs …. parfois rien ne change ….alors que juste une police d’écriture , des couleurs …. changent les données pour eux ☹️. Pas toujours le temps de prendre le temps…
Quand on a un enfant “normal”, qu’il a de bonnes notes, on est heureux.
Quand il fait ce qu’on lui demande, on est heureux. Mais c’est une joie “normale”….
Alors voulez vous faire un petit geste car c’est la semaine de l’éducation spécialisée :
autisme,
dysphasie,
dyslexie,
dyspraxie,
dysgraphie,
TDA/H (trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité),
Syndrome Ehlers Danlos
dysorthographie,
dyscalculie,
IMC,
handicaps de différents types (1 à 8 )
EIP dysharmonique
etc…
Pour tous ces courageux enfants qui luttent chaque jour pour réussir, et ceux qui tentent de les aider. ???
En l’honneur de tous les enfants uniques et différents, mais juste EXTRA-ORDINAIRES !?

Eng betraffen Mam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.