Internetverbindung an de Fleegestrukturen

Duerch d’Coronakris ass d’Digitaliséierung och a villen Alters- a Fleegeheimer ukomm. Doduerch, datt keng oder nëmme limitéiert Visitte vun der Famill oder Frënn méiglech waren, sinn eng ganz Rëtsch Haiser op de Wee vu Videokonferenze gaangen, fir et den eelere Leit trotz den Ëmstänn ze erlaben, mat de Leit, déi hinnen nostinn a Kontakt ze bleiwen. Eng Internet, voire W-LAN Connectioun gëtt deemno och an Alters- a Fleegeheemer ëmmer méi wichteg.
Zum aktuellen Zäitpunkt ass och dovun auszegoen, datt d’Sécherheetsmesuren am Kontext vum Coronavirus an den Alters- a Fleegestrukture méi laang wäerte bäibehale ginn, wéi op anere Plazen. Videokonferenze sinn ee Mëttel, fir ze verhënneren, datt déi eeler Leit mussen an der kompletter Isolatioun bleiwen. Dofir ass een Internetuschloss essentiell.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Madamm Ministesch, wéi vill Altersheemer bidden hire Bewunner/innen aktuell eng W-LAN-Verbindung un ?

  2. Gedenkt d‘Madamm Ministesch an Zukunft den Heemer, déi hire Bewunner wëllen eng Internetconnectioun zur Verfügung stellen, finanziell ënnert d‘Äerm ze gräifen?

  3. Ginn aktuell well Formatioune fir d‘Bewunner/innen an d‘Personal vun Alters- a Fleegeheemer ugebueden, fir dës modern Technik méi accessibel a verständlech ze maachen?

  4. Madamm Ministesch, gehéiert eng Internetconnectioun aktuell zum Grondequipement vun engem Alters- oder Fleegeheem? Wa net firwat net?

Zesummenhang posts

D’Post bitt zënter 2023 de Service vum online Recommandé un, mat deem ee Bréiwer iwwert den elektronesche Wee kann un een Destinatäre fortschécken. D’Post
A menge parlamentaresche Froe n°3813 an 3927 hat ech op d’Situatioun vun Déierenbesëtzer um Wunnmarché opmierksam gemaach, wou et virkënnt, dass Locatairen verbuede kréien,