Gesetzespropos fir méi gerecht Pensiounen

Den 13ten Oktober huet de Sven Clement eng Gesetzespropos zu de Pensiounen an der Chamber agereecht. Dës Propos gouf vun der Chambre des Salariés (CSL) ausgeschafft an d’Piraten hunn decidéiert, dës Propos offiziell an der Chamber ze deposéieren.

Wat beinhalt dës Gesetzespropos?

 1. Dës Gesetzespropos huet als Zil, fir de Minimum deen eng Persoun an hirer Pensioun ze gutt huet vun 90% vum Montant de référence op 95% ze héijen. Fir 2021 wieren dat dann 2014,45€ Brutto (Steierklass 1), eng Hausse vu ronn 100€-150€ de Mount fir déi Betraffen.

 2. D’Pensioune mussen och am selwechte Rhythmus wéi de Mindestloun klammen.

D’CSL huet ausgerechent, dass d’Pensionnairen an deene leschte Jore bal 3% par Rapport zu de Salariéë verluer hunn.

Des Ongerechtegkeet wëlle mir réckgängeg maachen.

3. Et soll och ofgeséchert ginn, dass d’Pensionären och an Zukunft vun der Allocation de fin d’année kënne profitéieren.

4. Am aktuelle Pensiounsgesetz existéiert ee Mechanismus, dee mécht, dass d’Pensiounen an d’Luucht gesat ginn, wann och d’Salairen an d’Luucht ginn. Elo ass et awer esou, dass de Montant vun de Pensiounen nëmmen dann an d’Luucht geet, wa verschidde Parameteren dat zouloossen. Zum Beispill muss de Montant vun de Cotisatiounen.

Eise Gesetzesvirschlo, dee mir vun der CSL iwwerholl hunn, soll dëse Mechanismus duerch een neien, méi faire Mechanismus ersetzen. Wéi funktionéiert dee Mechanismus/wat gëtt ugepasst?
Hei ass ee Fallbeispill:

À l’année N, une pension s’élève à 100.
Admettons que l’année N+I devrait, en théorie, répercuter une baisse (due à une évolution
négative des salaires en N-1) de 5 % sur les pensions. Cette baisse ne sera pas répercutée avec la proposition de la CSL.
Admettons ensuite que durant les années N+2 et N+3, les pensions seraient censées augmenter respectivement de 3% et de 2,2% {en raison d’évolutions positives des salaires de même ordre en N et en N+I). Ces hausses ne seront toutefois pas transposées sur la pension prise pour exemple qui est restée à 100. Car si l’on avait répercuté la baisse de 5 %, la pension aurait baissé à 95, et son augmentation de 3 % aurait représentéfinalement 97,85 à l’année N+2. Or, dans lesfaits, la pension est restée à 100.
Le résultat sera donc une pension de 100 à l’année N+3. Et cela dans les deux cas, car l’évolution des salaires aura, entretemps, été nulle entre l’année N-1 et l’année N+1 Ilfaudra, dans notre hypothèse, attendre l’année N+4 pour répercuter une augmentation sur la pension à hauteur de 2,5 %.
Là encore, dans les deux cas, les pensions atteindront le niveau de 102,5 en année N+4.

Aus all dëse Grënn hunn d’Piraten d’Propos vun der CSL iwwerholl an wäerten an der Chamber elo drun schaffen, dass dësen Text Realitéit gëtt.

Hei fannt dir de ganzen Text an kënnt dir verfollege wou en an der Chamber drun ass: 

https://www.chd.lu/fr/dossier/7899

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst