Gemeinschaftsantenn

Sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter e puer Froen zur Gemeinschaftsantenne vun Eltrona gestallt:

Wéi am Grupp “ech Wunnen an der Gemeng Péiteng” op Social Media ze liese war, ginn et verstäerkt Problemer mat der “Gemeinschaftsantenne” vun Eltrona. Wéi verschidde Matbierger beriichten, ass den Empfang an den dräi Uertschaften oft gestéiert, besonnesch zu Rodange.

An dem Zesummenhang hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter folgend Froe gestallt:

  1. Sinn Iech esou Problemer am Reseau bekannt?
  2. Falls jo, gouf duerno gekuckt?
  3. Den Aussoe vu verschiddene Bierger no existéieren dës Problemer scho säit méi laanger Zäit. Wéi stellt Gemeng, zesumme mat Eltrona, d’Qualitéit vum Reseau sécher? 

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aktuell lafen d’Aarbechten un engem nationalen Inventaire vum Patrimoine. Well dëse Projet nach net ofgeschloss ass, si vill
D’Piraten hunn den 29te Mäerz eng vun den éischte Kandidatelëschten ofginn, dat an der Gemeng Péiteng. Den Marc Goergen, als amtéierenden Deputéierten a Gemengeconseiller,