Gemeinschaftsantenn

Published by Marc Goergen on

Sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter e puer Froen zur Gemeinschaftsantenne vun Eltrona gestallt:

Wéi am Grupp “ech Wunnen an der Gemeng Péiteng” op Social Media ze liese war, ginn et verstäerkt Problemer mat der “Gemeinschaftsantenne” vun Eltrona. Wéi verschidde Matbierger beriichten, ass den Empfang an den dräi Uertschaften oft gestéiert, besonnesch zu Rodange.

An dem Zesummenhang hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter folgend Froe gestallt:

  1. Sinn Iech esou Problemer am Reseau bekannt?
  2. Falls jo, gouf duerno gekuckt?
  3. Den Aussoe vu verschiddene Bierger no existéieren dës Problemer scho säit méi laanger Zäit. Wéi stellt Gemeng, zesumme mat Eltrona, d’Qualitéit vum Reseau sécher? 

Marc Goergen

Koordinator Piratepartei

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.