Gardiene vun der ONA

Am Kader vun der Gestioun vun de Foyere schaffen nieft Educateuren an Assistants social och Gardiene fir den ONA. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi vill Gardien ginn am Schnëtt bei engem Site vum ONA agesat?

  2. Op wéi engem Foyer ginn déi meeschte Gardienen agesat a wéi vill Persoune sinn et? Op wéi engem déi mannsten a wéi vill Persoune sinn et ?

  3. Wéi vill Gardiene solle bis 2024 bäikommen?

  4. Wéi vill Gardiene solle bis 2027 bäikommen?

  5. Wat sinn d’Aufgabe vun de Gardiene bei de Foyeren?

  6. Op wéi ville Sitten huet d’ONA Persounen ënnerbruecht an op wéi vill vun dëse Sitte gi Gardienen agesat?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7766

Zesummenhang posts

Context: Interpellation n°3075: Perspectives de développement de l’économie luxembourgeoise D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi europäesch Zentralbank huet bannent engem Joer de Leetzëns
Dem Busverkéier kënnt eng Schlësselroll beim ëffentlechen Transport an eisem Land zou. Heibäi däerfe mir net nëmmen u Fuerpläng, u Bus-Couloiren an un d’Fuermaterial