Firwat gouf keng Schoulkommissioun aberuff, fir „d’Rentrée“ vum 25te Mee 2020 mat ze plangen?

Published by Christian Welter on

De 25te Mee hunn d’Schoulen an eiser Gemeng erëm hier Dieren opgemaach. Den Artikel 50 vum ofgeännerte Gesetz vum 9te Februar 2009 gesäit vir, dass um kommunale Niveau d’Schoulkommissioun d’Missioun huet, de Gemengerot ze beroden an dofir, ënnert anerem, een Avis iwwert d’Schoulorganisatioun fir de Gemengerot opzestellen.

De groussherzogleche Reglement vum 28te Mee 2009 gesäit vir, dass d’Schoulkommissioun sech op mannst ee Mol pro Trimester trëfft an, dass eng Reunioun d’Schoulorganisatioun als Sujet muss hunn.

Elo war et esou, dass am Kader vun der Coronakris d’Schoulorganisatioun fir de 25te Mee 2020 erëm ganz huet missten opgestallt ginn. D’Schoulkommissioun huet sech awer an dem Abéck net getraff, fir iwwert d’Reouverture vun de Schoule matzeschwätzen an huet och keen Avis un de Gemengerot verfaasst.

Esou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot an dem Zesummenhang folgend Froe gestallt:

1. Firwat gouf keng Schoulkommissioun aberuff, fir „d’Rentrée“ vum 25te Mee 2020 mat ze plangen?

2. Gouf fir d’Reouverture vun de Schoule bewosst op d’Meenung vun der Schoulkommissiounverziicht?

3. Wéini kritt de Gemengerot am Detail erkläert wéi d´Schoul organiséiert gëtt?

4. Ugesiichts, dass de Gemengerot d’Reorganisatioun vum Schoulënnerriichten nach net mat engem Vott accordéiert huet, behält d’Decisioun vum Gemengerot aus dem Joer 2019 legal nach seng Gültegkeet oder muss de Beschloss vum Gemengerot duerch een neie Vott ersat ginn?

5. Wien dréit aktuell d’Verantwortung, falls eppes an der Schoulorganisatioun sollt schief goen?

6. Wéi vill Educateure, déi aus anere Strukture kommen, schaffen aktuell an de Maison Relaisen zu Péiteng?


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.