Ënnerhaltskäschte bei enger Scheedung: Ontransparent Entscheedungen

D’Piraten hunn dem Minister fir Justiz eng parlamentaresch Fro iwwert d’Bestëmmung vun der Héicht vun den Alimenter gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Eltere mussen sech am Fall vun enger Scheedung gemeinsam em d’Ënnerhaltskäschte vun hire Kanner këmmeren. Wann eng Famill bis net méi zesummen an engem Menage wunnt, kann de Riichter decidéieren, datt een Elterendeel deem anere pro Mount e gewëssene Montant un Alimenter fir d’Kanner iwwerweise muss. Wéi héich dëse Montant muss sinn, bzw. wéi vill Prozent vum Salaire en ausmaache wäert, ass dobäi net gesetzlech gereegelt an ënnersteet eleng der Entscheedung vum Riichter. Gläichzäiteg gëtt et zu Lëtzebuerg och keng Orientéierungstabelle, déi ähnlech wéi déi däitsch ‘Düsseldorfer Tabell’ festhale géing, wéien Montant vun enger Persoun mat engem bestëmmte Salaire standardméisseg als Alimenter bezuelt sollt ginn. Ouni gesetzlech Reegelung an ouni aner Orientéierungshëllefen entsteet bei de Betraffenen opgrond vun ontransparente riichterlechen Entscheedungen esou oft eng gewëssen Onsécherheet.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Wisou gouf bei der Reform vun 2018 vum Scheedungsgesetz drop verzicht, konkret Reegelungen iwwert d’Berechnung vun den Alimenter festzehalen?
  • Gesäit d’Regierung vir, eng Tabelle nom Modell vun der ‘Düsseldorfer Tabell’ als Orientéierungshëllef eraus ze ginn? Falls nee, firwat net?
  • Huet den Här Minister Pläng fir der Magistratur aner Outilen un d’Hand ze ginn, fir fair an transparent Entscheedungen ze treffen?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Zesummenhang posts

A menge parlamentaresche Froe n°3813 an 3927 hat ech op d’Situatioun vun Déierenbesëtzer um Wunnmarché opmierksam gemaach, wou et virkënnt, dass Locatairen verbuede kréien,