ACCOUNT

Enn vun Windows 7

De 14. Januar 2020 wäert de Support fir d’Betribssystem Windows 7 stoppen. Ab dësem Moment wäerten dem Endnotzer vu Windows 7 keng Sécherheetsupdaten méi zur Verfügung gestallt ginn.

Organisatiounen, déi speziell Firmelizenze kaaft hunn, kënnen dogéint weider ee Support kréie, wann d’Organisatioun dëse Service bezilt.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  1. Opgelëscht pro Ministère, op wéi ville Computeren ass aktuell ee Windows 7 Betribssystem installéiert? Op wéi ville vun dëse Computere gëtt Windows 7 nach benotzt? 
  2. Besëtzt d’Regierung fir d’Joer 2020 eng Alternativ zu de Windows 7 Lizenzen?
    • Falls jo, wéi ee Betribssystem wäert d’Regierung asetzen? Wéi vill kascht d’Ersetze vun alle Windows 7 Lizenzen?
    • Falls nee, wäert d’Regierung mat Windows 7 weiderfueren? Huet d’Regierung vir, dëse Support ze bezuelen a falls jo,mat wéi enge Käschten rechent de d’Regierung?
  3. Vu, dass d’beim Staat aktuell 99% vun de Betribssystemer op Windows lafen (Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°484) an d’Regierung aktuell keng Efforte wäert maachen d’Betribssystemer op Open Source ëmzestellen (Refus vun der Open Source Motioun vun de Piraten vum 3.7.2019), wéi vill Sue wäert de Staat bis 2023 all Joer fir d’Windows Lizenze bezuelen? Bis wéini sinn déi aktuell WIndows Lizenzen nach gëlteg?

Note: bei eiser leschter Fro hunn d’Ministeren sech net getraut, eis de Gesamtmontant ze nennen. Bei 25€ pro Computer mëscht dat bei 1500 Computere ronn 37.500€ fir d’Joer 2020. No den Informatiounen um Netz, wäert sech dëse Präis bis 2023 all Joer verduebelen, soudass de Staat (bei gläicher Unzuel u Computeren bis 2023) folgend Ausgaben hätt:
2020: 37.500€
2021: 75.000€
2022: 150.000€

TOTAL: 262.500€

Nott: bei eiser leschter Fro hunn d’Ministeren eis net de Gesamtmontant genannt. Mir hunn dat nogerechent:

Bei 25€ pro Computer bei 1500 Computere komme mir op 37.500€ Ausgaben fir d’Joer 2020. No den Informatiounen um Netz, wäert sech dëse Präis bis 2023 all Joer verduebelen, soudass de Staat (bei gläicher Unzuel u Computere bis 2023) folgend Ausgaben hätt:
2020: 37.500€
2021: 75.000€
2022: 150.000€

TOTAL: 262.500€

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen