Eng parlamentaresch Fro iwwert den Centre médico-sportif

Ze laang Waardezäiten?
Mir wollte wësse wéi ausgelaascht de Medico zu Lëtzebuerg ass.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Eng medezinesch Kontroll an engem Centre médico-spotif ass eng noutwenneg Viraussetzung fir zu Lëtzebuerg eng Lizenz fir de competitven Sport ze kréien. Fir motivéierte Sportler hiren Elan net ze huelen, ass et wichteg, datt Persounen, déi eng Demande fir esou eng Lizenz areeche wëllen, séier e Rendezvous bei engem Dokter kenne kréien.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Wéi vill Persoune sinn am Joer 2018 – opgeschlësselt no Zenter – bei engem Dokter vum Centre médicosportif passéiert?
  • Wéi vill Persounen kéinten – opgeschlësselt no Zenter – pro Mount maximal beim Centre médico-sportif passéiren?
  • Wéi vill Zäit louch 2018 an der Moyenne – opgeschlësselt no Zenter a Mount – tëscht dem Huelen vum Rendezvous an der tatsächlecher Visitt beim Dokter vum Centre médico-sportif?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député


Zesummenhang posts

Déi national an europäesch Gesetzgebung gesäit vir, dass Persounen sech bei enger nationaler Entitéit beschwéiere kënnen, wann hier Rechter am Beräich vun de si
Fir eis Piraten si Biergerbedeelegung a Selbstbestëmmung wichteg. Dofir läit et eis och um Häerzen, dass d’Bierger selwer kënnen decidéieren, wéi a wou si