Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif

Published by Piraten on

All ASBL ass gesetzlech verflicht sech pro Joër beim RCS mat enger Réi Donée ze mëllen. D’Piraten wollten wëssen weivill ASBLen dëser Fuerderung nokommen.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Am Gesetz iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif steet, dass all ASBL pro Joer beim Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) eng Lescht muss ofginn, déi d’Nimm, d’Virnimm, d’Wunnsëtz an d’Nationalitéite vun hire Memberen an alphabetescher Reiefolleg enthält.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Wéi vill ASBLen sinn aktuell beim RCS immatrikuléiert?
  • Opgeschlësselt no Joer, wéi vill ASBLen hunn ab dem Joer 2008 esou eng Lescht agereecht?
  • Wéi vill ASBLen si säit dem Joer 2008 mindestens wärend engem Joer dëser gesetzlecher Opfuerderung net nokomm?
  • Denkt de Minister, datt d’Flicht fir jäerlech eng Memberslëscht beim RCS ze deposéieren an Zukunft – opgrond vun administrative Vereinfachungen an Dateschutzgesiichtspunkten – opgehuewe kéint ginn.

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député