Eng klimaneutral Chamber

Wärend der Aktualitéitsstonn iwwert d’Weltklimakonferenz (COP27) hunn d’Piraten d’Propose gemaach, fir d’Chamber bis 2030 klimaneutral ze gestalten. 

D’Motioun gouf an eng Kommissioun verwisen, fir do behandelt ze ginn.

 

D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest:

  • de Paräisser Klimaaccord an den europäesche Green Deal ginn d’Marschrichtung vir, fir d’europäesch Wirtschaft bis 2050 klimaneutral ze gestalten;
  • d’Regierung huet sech an deem Kontext mam PNEC een Instrument ginn, mat deem se d’Zäregasemissioune vum Land bis 2030 wëll reduzéieren;
  • d’Institutioune vum Land musse mam gudde Beispill bei der Energiewend virgoen an hier Infrastrukturen, Gebaier, Prozeduren a Schaffweisen esou gestalten, dass och op dëse Plazen d’Klimaneutralitéit erreecht gëtt;
  • d’Chamber huet als éischte Pouvoir vum Land eng besonnesch Verantwortung a sollt esou schnell wéi méiglech d’Klimaneutralitéit vun der gesamter Institutioun erreechen.

Aus dëse Grënn invitéiert d’Chamber vun den Deputéierten d’Regierung:

  1. dass d’Chamber hire gesamten ekologesche Foussofdrock evaluéiert, sech déi néideg Mëttele gëtt a Methoden ausschafft, déi d’gesamt Institutioun an hir Aarbechtsweis bis 2030 klimaneutral maachen.
  2. de Chambersbüro ze mandatéieren, eng konkret Propose auszeschaffen a se am Plenum zum Vott ze stellen.

Zesummenhang posts

Le parti Pirate a tenu le 29 septembre une conférence de presse sur le sujet “Un monde du travail équitable pour aujourd’hui et demain”.
Am Walkampfofkommes ass festgehaale ginn, dass Ministeren a Ministeschen an der Ausübung vun hirem Mandat wärend der Period vum Walkampf keng bezuelte Reklammen iwwert