ACCOUNT

Rechter vun de Leit an Aarbechtsmesurë vun der ADEM

An der Äntwert op eng virrecht parlamentaresch Fro (n°7226) huet den Aarbechtsminister erkläert, dass Persounen an enger Aarbechtsmesure bei der ADEM (OTI, CAE, CIE, SP oder CRE) kee Recht op Congé pour raisons familiales hunn. Dëst wëll den Aarbechter, ausser an enger Mesure spéciale, keen “Salarié” wier. An der Äntwert vum Minister gëtt och gesot, dass fir déi Aarbechter kee Recht op d’Congés extraordinaires gëllt. Dat géing bedeiten, dass dës Persoune kee Recht op zousätzlech Congésdeeg hätte wann ee Familljemember stierft.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wat fir aner Rechter hunn Persounen net, par Rapport zu engem Salarié an engem CDD oder CDI, wann se an enger Aarbechtsmesure sinn?

  2. Wat fir Ënnerscheeder gëtt et a Punkto Congéen tëscht engem Aarbechter an enger Mesure spéciale vun der Adem an deenen aneren Aarbechtsmesuren?

  3. Gedenkt de Minister hei Ännerunge vir ze huelen?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7244

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Doktere kënnen Ordonnancë fir Analysen am Labo verschreiwen, déi net vun der CNS rembourséiert ginn. An deem Fall
De Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher weist kloer ob, dass et a Punkto Ënnerbréngung vu Geflüchteten nach ganz vill Baustelle ginn. Eng