ACCOUNT

Reegel beim Opstellen vun de Kandidaten/innen-Lëschten fir d’Gemengewale

Ahoi Piraten,  

bei der Zesummesetzung vun de Lëschten fir d’Gemengewalen soll drop opgepasst ginn, datt nëmme Kandidaturen vu bestoende Memberen zeréckbehale kënne ginn.

Et ass eis wichteg, dass d’Leit Member sinn, fir als Kandidat/in op enger Lëscht kënnen ze figuréieren.      

Wann een Net-Member eng oppe Wal-Lëscht mat Piraten op kommunalem Plang well grënnen, muss doriwwer d’Parteileedung informéiert ginn an och befannen.

Mat piratesche Gréiss,

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Doktere kënnen Ordonnancë fir Analysen am Labo verschreiwen, déi net vun der CNS rembourséiert ginn. An deem Fall
De Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher weist kloer ob, dass et a Punkto Ënnerbréngung vu Geflüchteten nach ganz vill Baustelle ginn. Eng