ACCOUNT

Drock beim Staat – eventuelle Favoritismus?

A menge parlamentaresche Froen n° 881, 1163 an 1299 hat ech mech iwwert d’Verwennung vu Pabeier beim Staat souwéi den externen Drockopträg beim Staat ëmfrot. 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

A menge parlamentaresche Froen n° 881, 1163 an 1299 hat ech mech iwwert d’Verwennung vu Pabeier beim Staat souwéi den externen Drockopträg beim Staat ëmfrot. 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Am Tableau vun der Äntwert op d’Fro n°1299 ass bei enger Imprimerie vun 2013 bis 2019 eng Verdräifachung vum ausbezuelte Montant fir d’Opträg festzestellen. Gläichzäiteg ass d’Unzuel vun den Opträg mat 98 Opträg méi niddreg wéi bei aneren Imprimerien.

  De Minister äntwert des Weideren op d’Fro n°1163

  Generell, ginn Präisser bei e puer Dréckereien ugefrot an de bëllegsten Ubidder gëtt geholl.
  • Wéi ass z’erklären, déi Imprimerie mat manner Drockopträg ewéi seng Konkurrente méi Suen erhalen huet?
  • Kann de Minister confirméieren, dass bei den Ausschreiwunge fir d’Drockopträg säit 2013 gläich Krittäre fir all d’Imprimerie gëllen? 
 2. 2016 huet eng Imprimerie Faillite gemaach. Kann de Minister matdeelen ween déi feelend Drockopträg vun dëser Imprimerie am Folgejoër kritt huet a wat vir een Typ vun Opträg déi Imprimerie kruuten?
 3. Kann de Minister ausschléissen, datt an deenen Imprimerien, wou Memberen vum Verwaltungsrot direkt oder manner direkt a Verbindung mat Regierungsparteien stinn, doduerch Drockopträg zu Gonschten vun dësen Imprimerien entscheet goufen?

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen