Eis Deputéierten

Eis Ekipp

Wann iech eppes um Häerze läit wat eng spezifesch Kommissioun betrëfft da kënn dir ëmmer och direkt déi zoustänneg Attachéë kontaktéieren. Falls net kloer ass wien zoustänneg kéint sinn, zéckt net a mellt iech ënnert [email protected] oder um +352 20 60 66

Eis Ekipp aus Attaché parlementaire a Conseiller politique suergen dofir datt d’Aarbecht ronn leeft an datt keng Dossiere vergiess ginn.

Carole Weiler

Attachée parlementaire
[email protected]

Tommy Klein

Conseiller politique
[email protected]

Stéphanie Schintgen

Attachée parlementaire
[email protected]

Gilles Mertz

Attaché parlementaire
[email protected]

Rebecca Lau

Attachée parlementaire
[email protected]

Josiane Engel

Attachée parlementaire
[email protected]