Délégé du gouvernement oder privaten Affekot, wien vertrëtt de Staat?

D’Délégué:es du Gouvernement si Beamten, déi dem Justizministère ënnerstinn an déi de Staat viru Geriicht kënne vertrieden. De Staat gräift awer net nëmmen op dës Délégué:es zréck, mee engagéiert och privat Affekot(inn)en aus Etüden, fir sech representéieren ze loossen.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

 1. No wéi enge Critère ginn d’Délégué:es du Gouvernement ernannt?
 2. Wéi vill Délégué:es du Gouvernement gouf et 2013?
 3. Wéi vill Délégué:es du Gouvernement ginn et haut?
 4. Sinn déi Délégué:es du Gouvernement alleguerte reegelméisseg aktiv? Wéi vill Dossieren hu si an deene leschten 10 Joer virun de Juridictions administratives plaidéiert (separat Oplëschtung vum Tribunal administrativ an der Cour administrative)?
 5. Wéi gëtt en:g Délégué:e du Gouvernement remuneréiert? Gëtt et eng Primm oder Jetone fir traitéiert Dossiere virun de Juridictions administratives? Wa jo, wéi vill Euro pro Stonn?
 6. Wéi e Gesamtbetrag huet de Staat an deene leschten 10 Joer un Primmen oder “Jetonen” un d’Délégué:es du Gouvernement bezuelt?
 7. No wéi enge Critèren decidéiert de Staat, sech virun de Juridictions administratives vun engem/enger Affekot:in vertrieden ze loossen amplaz vun engem/enger Délégué:e du Gouvernement?
 8. Wéi oft huet de Staat sech an deene leschten 10 Joer virun de Juridictions administratives vun engem/enger Affekot:in vertriede gelooss (separat Oplëschtung Tribunal administratif a Cour administrative)?
 9. No wéi enge Critère wielt de Staat d’Affekot(inn)en aus, fir sech virun de Juridictions administratives vertrieden ze loossen, ofgesi vum Critère vun der Kompetenz? 
 10. Wéi ville verschiddenen Etüden hunn d’Affekot(inn)en, déi vum Staat an deene leschte 5 Joer engagéiert gi sinn, ugehéiert? Wéi eng fënnef Etüde waren hei am heefegste betraff a wéi vill Prozent vun den Opträg mécht dat jeeweils bei dësen Etüden aus?
 11. Leet de Staat een Taux horaire fest fir privat Affekot(inn)en oder gëtt den Taux vu Leschtere selwer festgeluecht? Falls d’Affekot(inn)en den Taux selwer festleeën, gëtt et ee Plaffong a wéi héisch ass dësen? 
 12. Wielt de Staat ëmmer déi selwecht Affekoten-Etuden, fir sech virun de Juridictions administratives vertrieden ze loossen? Falls jo, mat wéi engem Argument?
 13. Wéi e Gesamtbetrag huet de Staat an deene leschten 10 Joer un Affekot(inn)e bezuelt, fir sech virun de Juridictions administratives vertrieden ze loossen?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7942

Zesummenhang posts

Mam Gesetz vum 2ten November 2021 ass eng EU-Direktiv ëmgesat ginn, iwwert d’Kontroll vun der Proportionalitéit beim Accès zu verschiddene Beruffer. Am Mäerz 2023
Am Artikel 372-2 vum Code Civil (Livre Ier, Titre IX, Chapitre Ier) heescht et : “”Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation