Délais d’Ouverture fir e Compte de Paiement CCP

Mam Gesetz vum 13. Juni 2017 iwwert « Comptes de Paiement » gouf zu Lëtzebuerg en « Compte de Paiement de base » agefouert, deen ënnert anerem och vun der POST ouni Fraisen offréiert gëtt. Dëse Kont ass e wichtegen Outil, fir jidderengem en Accès zu Bankkonten ze ginn, onofhängeg vun Akommes, Kreditwierdegkeet a Mobilitéit. Et ass ze verstoen, datt et duerch d’COVID-19 Pandemie zu verlängerten Delaie kënnt, elo ass et awer esou, datt Clienten, déi esou e Kont ugefrot hunn, vun Delaien, déi iwwert e Mount daueren, betraff sinn. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wat sinn d’Ursaachen dovun, datt d’Opmaache vun engem Basiskont esou laang Delaie mat sech bréngt?

  2. Wéi eng Mesure goufen en place gesat, fir datt d’Post hirer ëffentlecher Missioun nokommen an zäitno e qualitative Service offréiere kann?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 4181

Zesummenhang posts

Präsent vum Präsidium waren : Gilles, Marc, Sven, Mandy, Camille, Starsky, Raymond.  Debut 9h00, Schluss 15h00 Walanalyse 2023 (Huis Clos)  D’Parteileedung huet aus strategesche Grënn
De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter