ACCOUNT

Dateschutz bei auslännesche Krankekeesen

Duerch de bestoenden EU- a Schengenraum, kann all Matbierger sech am Ausland medezinesch behandele loossen a gläichzäiteg vun der Méiglechkeet profitéieren, d’Behandlungskäschte vun der CNS rembourséiert ze kréien. Fir dass d’CNS dës Sue kann zréckiwwerweisen, gëtt eng demande de tarification un déi auslännesch Krankekeess geschéckt. Elo kann et awer sinn, dass dës auslännesch Krankekeess och Behandlungsresultater freet, fir eng Ofrechnung opzestellen. Falls een dës Resultater net weidergëtt, gëtt keng Ofrechnung gemaach an de Patient bléift op de Behandlungskäschte sëtzen.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Huet eng auslännesch Krankekeess d’Recht, no Behandlungsresultater als Konditioun fir eng Ofrechnung ze froen?

  2. Wat geschitt, falls ee Patient net bereet ass, seng Resultater mat dëser auslännescher Krankekeess ze deelen? Huet en dann trotzdeem d’Recht op ee Remboursement?  Wann jo, no ewéi engem Tarif gëtt de Patient da rembourséiert, nom auslänneschen oder nom lëtzebuergeschen?

  3. Wéi kann ee Patient sech wieren, wann e vun enger auslännescher Krankekeess opgefuerdert gëtt, Informatiounen iwwert säi Gesondheetszoustand erauszeginn?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 2971

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen